Jaro v první třídě

První jarní den jsme měli malý projekt Jaro. Povídali jsme si o tom, co k jaru patří, kreslili jsme jarní SLUNÍČKO, četli jsme věty a vyhledávali důležitá slova. Podle textu jsme kreslili obrázek. Skládali jsme k sobě rodinky domácích zvířat a zkoumali jsme jarní květiny (tulipány, modřence, bledule atd.).   

V dalším týdnu jsme si vyzkoušeli, jak se pracuje se stavebnicí Geomag. Bylo to super.

Na jaře v naší škole proběhly dva celoškolní projekty.

Žejbro 2  - k řece jsme vyrazili v dubnu společně se školní družinou. Poznali jsme část naší vesnice, dozvěděli jsme se, jak se změnilo okolí řeky. Porovnávali jsme minulost se současností.

Velikonoce – tento projekt připravili pro celou školu žáci sedmé třídy. Ve spolupráci s žáky z vyšších ročníků jsme si vyzkoušeli spoustu aktivit, které souvisí s Velikonocemi. Sedmákům se tento den moc povedl. Děkujeme.

Také jsme navštívili dopravní hřiště v Chrudimi, měli jsme den v převleku „Čarodějnice a kouzelníci“ a užili jsme si představení Gotika – život za vlády Lucemburků. S písmenkem H jsme začali bádat. Zaseli jsme hrášek, který jsme pozorovali dva měsíce. V současné době pozorujeme žížaly.

 

Poděkování

Děkuji moc všem rodičům, prarodičům, kteří mají zájem o dění ve škole. Pomáhají mi organizovat některé akce (např. návštěva dopravního hřiště, spaní ve škole), nabídnou zajímavý a poučný námět do výuky (např. sovy v obci Brčekoly), nebo poskytují drobné dárky – barevné papíry, odstřižky látek, samolepky nebo bonbony pro děti.

Doufám, že tato spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.   Broňa Rabasová

Rubrika: