Informace k zápisu do 1. ročníku školního roku 2021/22

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace vycházíme z předpokladu, že zápis proběhne dálkovou formou. Pokud by se situace změnila a bylo možné bezpečně zorganizovat klasický “prezenční” zápis, budeme o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.

Pro dálkovou formu chystáme elektronickou aplikaci, podrobnosti včas zveřejníme.

Připravte si, prosím, kopii rodného listu dítěte v elektronické formě a eln.kopii OP obou zákonných zástupců (včetně údaje o bydlišti).

Kriteria přijetí

O přijímání žáků do 1. ročníku k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy, a to na základě údajů uvedených v žádosti podané zákonnými zástupci žáka.

Kritéria pro přijímání žáků:

1) přijaty budou všechny děti ze školského obvodu, kterým je obec Rosice včetně všech jejích místních částí

2) děti z jiných školských obvodů budou přijímány v pořadí došlých žádostí až do naplnění kapacity

Rubrika: