30.1. Informace k omezení výuky a karanténě

30.1.

 

Když bylo školské zařízení nebo jeho část uzavřeno

Pokud krajská hygienická stanice nařídí uzavření školského zařízení či jeho části, vystaví příslušné školské zařízení na základě podkladů zaslaných krajskou hygienickou stanicí rodičům tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“. Tiskopis slouží jako potvrzení daného školského nebo dětského zařízení a je veřejně k dispozici na ePortálu ČSSZ, kde je možno ho vyplnit online formulář či stáhnout v pdf.

16:15

Od 31.1. do 3.2. má škola z MŠMT povolenu organizační změnu výuky (výuka bude distanční dle rozvrhu na Teamsech). Během odpoledne byste měli být kontaktováni třídními učitelkami, případně jim můžete sami zavolat

Obědy lze odebrat do jídlonosiče 11 - 12hod. nebo je odhlásit.

10:55

Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků, ale i zaměstnanců školy, kteří jsou nemocní či v karanténě po projednání se zřizovatelem VYHLAŠUJI NA DEN 31.1.2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.

Zároveň vzhledem k situaci budeme žádat MŠMT o povolení uzavřít školu v příštím týdnu z důvodu nemožnosti zajistit bezpečný provoz školy.

Informace budeme aktualizovat.

29.1.

10:57 - MŠ - již běží zasílání info sms přes centrální systém

aktuálně v 9:40:

MŠ - ředitelka školy telefonicky ověřovala, proč nepřichází info sms, bylo sdělěno, že se čeká na podklady z KHS, škola toto nijak nemůže ovlivnit (pro karanténu Beránků již sms měly dorazit).

ZŠ - účastníci LV, kteří byly přítomni až do konce pobytu, mají poslední kontakt s pozitivní osobou 28.1.(potvrzeno včerejším testem), karanténa se prodlouží, během víkendu by všem měla dorazit info sms.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28.1.

MŠ - další karanténa - nový seznam kontaktů nahrán, čekejte na sms. V pondělí 31.1.22 je z důvodu karantény většiny zaměstnanců a části dětí MŠ zcela uzavřena.

ZŠ - více žáků a dospělých je objednáno na PCR testy. V tuto chvíli bude distanční výuka v pondělí 31.1. ve třídě 1., 3., 6., ostatní třídy jdou do školy. Situace se ale může změnit, sledujte web školy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro rodiče dětí z MŠ - seznam kontaktů škola předala, ale systém hlásí problém:

Kód seznamu: QBJRPQGQ
27. ledna 2022 10:35 (halaskovah)
V řešení

Dobrý den, čekáme na nahrání pozitivního pedagoga do systému. Prosíme o strpení.

Bohužel, škola toto nijak nemůže ovlivnit.

 

Máme pozitivní záchyt PCR testů ve škole, v MŠ i na lyžařském výcviku. Všech, koho se týká, budou zadáni do centrálního systému pro školy. Každému by měla přijít info sms s pokyny.Vzhledem k náporu na systém bude vše trvat pravděpodobně delší dobu.(z Manuálu: Krok 7 (dítě, žák, zaměstnanec): Po obdržení SMS se bezodkladně dostaví na zvolené odběrové místo PCR k provedení konfirmačního PCR testu. Pokud odběrové místo PCR vyžaduje objednání termínu, objedná se na nejbližší možný termín.
Krok 8 (dítě, žák, zaměstnanec): v případě pozitivního výsledku PCR testu bezodkladně informuje školu a registrujícího lékaře.

Vzhledem k situaci:

ZŠ -  v pátek 28.1.22 - distanční výuka tříd z domova

MŠ - viz informace od vedoucí učitelky

Lyž.výcvik - příjezd dle plánu okolo 10:45, VŠICHNI V KARANTÉNĚ - nikdo nejde do školy ani do š.jídelny(družina není). Karanténa minimálně do 31.1. včetně. VEŠKERÁ PŘIJATÁ OPATŘENÍ BYLA DNE 25.1.2022 KONZULTOVÁNA S VEDOUCÍ KHS a jejími pokyny se řídíme. Nutné kroky řešíme s rodiči žáků, u kterých se projevily obtíže, jsme s nimi v kontaktu.

Obědy - nutno odhlásit, případně s jídlonosičem vyzvedne osoba, která NENÍ v karanténě (boční vchod do ŠJ)

Prosím všechny o trpělivost a sledování školního webu a Bakalářů, situace se rychle mění, snažíme se co nejrychleji informovat

Rubrika: