Informace

Informace ke karanténě z KHS

viz příloha

Obědy pro žáky v karanténě

Pokud je vaše dítě v karanténě, má nárok na oběd ze školní jídelny, ale musí ho vyzvednout jiná osoba (boční vchod do ŠJ -zazvonit). Pokud obědy odebírat nebudete, odhlaste je přes aplikaci strava.cz a nezapomeňte je po skončení karantény znovu přihlásit.

Oblečení s logem školy

V letáku najdte informace o možnosti nákupu produktů s logem naší školy, tato možnost je časově omezená a neopakuje se. Produkty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a dobře zpracovány. Jejich nošením pomáháte propagovat rosickou školu.

Konzultační hodiny

V příloze najdete rozpis konzultačních hodin jednotlivých pedagogů.

 

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na den 27.9.2020  mimořádné volno. Důvodem jsou technické a provozní důvody. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

 

 

                                                                                      Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Testování ve škole

Jak jste již určitě zachytili ve sdělovacích prostředcích, od 3.zářijového týdne se na školách přestává plošně testovat. Povinnost nošení respirátorů a roušek a dalších opatření zůstává (rozestupy, organizace výuky apod.).

Ovoce a mléko do škol

Bovys - po celý školní rok je  závozovým dnem ÚTERÝ v SUDÉ TÝDNY.

ve 42. týdnu roku 2021se v rámci školních projektů bude dodávat:

Testování ve 2.týdnu

Z důvodu poskytnutí lepšího komfortu žákům při testování je nutná změna testovacího času od 6.9.2021, a to následně:

 Zadní vchod u tělocvičny                        Příchod na test

    8. třída                                                         7:05

    7. třída                                                         7:10

    3. třída                                                         7:15

    2. třída                                                         7:25

    1. třída                                                         7:35

 

Boční vchod do nové budovy (u MŠ)      Příchod na test

    9. třída                                                            7:05

Strava.cz - postup pro přihlášení

Kroky pro správné zadání stravování

1. Zadat adresu aplikace Strava.cz - https://www.strava.cz/strava/

2. Zadat přihlašovací údaje

- Jídelna: 10786

- Už. jméno: příjmení.jméno (bez diakritických znamének)

- Heslo: den a měsíc narozenin Vašeho dítěte

3. Zadat trvalý příkaz na nový bankovní účet 299 221 974/0300 se správným variabilním symbolem ( variabilní symbol najdete v aplikaci strava.cz, když kliknete na menu – nahoře je odkaz informace a na to kliknete)

4. V aplikaci můžete přepínat z jednoho účtu dítěte na druhý účet

5. Platba nejde přímo do aplikace – výpis se bude zadávat 1x týdně

Rodičovské schůzky ZŠ

Dne 2.9.2021 se od 15:30hod. konají první letošní rodičovské schůzky pro 2. - 9.třídu. Zazní důležité informace k organizaci školního roku, k pokynům MŠMT, podle kterých je nutné se řídit, k novému systému ve stravování, změny školního řádu,...

V budově školy je nutné mít ochrannou roušku/respirátor FFP2/KN95.

Stránky

Subscribe to RSS - Informace