Hudební výchova 5

15. 4. 2021 - DV

Seznam úkolů na hudební výchovu (do 28. 5. 2021)

1. úkol: (do 23. 4. 2021)

            Referát na zpěváka/čku, skupinu nebo skladatele dle vašeho výběru

            - co bude referát obsahovat:
                        - alespoň 5 informací (5 krátkých vět) – maximálně 10 informací

                        - vypsat hudební ukázky (písně, skladby) – stačí 3
                                   + moje jedna oblíbená píseň, skladba

                        - obrázek (může být kreslený, ale i stažený z internetu)

 2. úkol: (do 7. 5. 2021)

            Referát na hudební nástroj dle vašeho výběru

            - co bude referát obsahovat:
                        - alespoň 5 informací (5 krátkých vět) – maximálně 10 informací

                        - obrázek (může být kreslený, ale i stažený z internetu)

 3. úkol: (do 21. 5. 2021)

            Vymyslete si svůj vlastní hudební nástroj

            - vyrobte ho z jakéhokoliv materiálu

            - pošlete obrázek vašeho hudebního nástroje
              (můžete poslat i krátké video, kde budete používat váš hudební nástroj)

 

4. úkol – dobrovolný: (do 28. 5. 2021)

            - pokud umíte hrát na hudební nástroj nebo rádi zpíváte, pošlete mi krátké video
              (stačí pouze zvuk)

ÚKOLY POSÍLEJTE DO SOUKROMÉHO CHATU V MS TEAMS → Michaela Kocmanová


 

 

17. 11. - 1. 12. 2020 - DV

 

Hudební výchova 

Opakování

 

Nyní už známe houslový a basový klíč, noty a jejich délky, notovou osnovu, posuvky a takty.

Zkuste si kvíz, abyste si ověřili vaše znalosti. 

Dole v příloze najdete tento kvíz ke stažení.

 


 

3. 11. - 17. 11. 2020 - DV

Hudební výchova

Takt

 • Víte, co to znamená takt? Už jste se s ním někdy setkali? Pokud ano - prima. Pokud ne, nic se neděje. 
 • Podívejte se na video, kde je vše vysvětlené - co je takt, jak se tvoří, ...
 • VIDEO zde - https://www.youtube.com/watch?v=0qltEbfpPG8

ÚKOL

 • Jestli jste dokoukali video až do konce, určitě si nějaký takt umíte vymyslet sami. Zkuste napsat pár taktů do notového sešitu - není to tak těžké. Zvládne to každý, vždyť je to lehké počítání dob - něco jako matematika. :)

Pokud si zkusíte napsat pár taktů, pošlete mi na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net


 27. 10. - 3. 11. 2020 - DV

 

Hudební výchova

 

Jak dobře znáte lidové písně?

 

 

 


 

 • Už jste uhádli co budeme dělat? Ne? 
 • Nakreslíme si nějakou lidovou píseň podle jejího textu!

 

 • Dole v příloze najdete Lidové písně, ty si stáhněte a některou si vyberte. Pokud se vám žádná nelíbí, najděte si svou. 
 • Namalujte obrázek a přilepte/přepiště její název a text.
 • Fantazii se meze nekladou! 

 


 
13., 20. 10. 2020 - DV

Hudební výchova

 

Posuvky

 • posuvky jsou hudební značky pro snížení nebo zvýšení tónů v notovém zápisu
 • patří sem  ('křížek'),  ('bé'),  ('odrážka')


Křížek ♯

 • zvýší tón o půltón
 • křížek přidává koncovku -is na konec tónu (například: nota d - přidáme ♯ → název zvýšené noty dis)

 

Bé  
 • sníží tón o půltón
 • bé přidává koncovku -es/-s na konec tónu (například: nota d - přídáme   →  název snížené noty des)


Odrážka ♮ 
 • ruší zvýšení či snížení tónu

Posuvka – Wikipedie

Pro lepší představu se podívejte na toto video:  minutáž 5:20 - 6:42 - https://www.youtube.com/watch?v=_Wp05iHOzCI

 

 

Stupnice 

 • základní stupnicí je C dur (C dur - začíná od noty c)
 • řada 8 po sobě jdoucích tónů (c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2)
 • stupnice C dur je bez předznamenání - nemá ani ♯ ('křížek'), ani ♭ ('bé')

ZÁKLADNÍ POJMY


 

Poznáte co je a není hudební nástroj?

 

 • PL najdete dole v příloze (PL - poznej hudební nástroje)
 • hotové poslat na emal nejdéle do 25. 10. 2020.

 

22. 9. 2020

 

Hudební výchova 

 • Nejprve přečíst, poté zapsat do sešitu - zapsat POUZE to, co je stejně velkým písmem, NIKOLI kurzívou ve zmenčené podobě

  

 • Co je to tón? 
 • Tón je v hudbě zvuk, který vzniká pravidelným chvěním 
  (např.: při zpěvu se rozechvějí hlasivky, na houslích se rozechvějí struny, fouknutím do dechového nástroje – flétny, …- se vzduch rozechvěje a vznikne tón) 
 • Vlastnosti tónu: 
  výška (hluboký, vysoký), délka (krátký, dlouhý), síla (hlasitý, tichý) a barva (příjemně, smutně naladěná) 
 • Grafická značka pro tón je nota, která je zapisovaná do notové osnovy.

  

Bylo by dobré ukázat na nástroji pro lepší představu. - ukážeme si ve škole

  

 • Co je to nota? 
 • Nota je hudební značka 
 • Určuje výšku (na jaké lince, nebo pomocné lince je nota zapsána) a délku tónu (jak dlouho bude tón znít) 
 • Délky not: celá (4 doby), půlová (2 doby), čtvrťová (1 doba), osminová (1/2 doby), šestnáctinová (1/4 doby), …

 

 

  

  

 • Složení noty:
  3 části – 1) praporek  
                 2) nožička
                 3) hlavička

 

  

 • Jména not:
  • c, d, e, f, g, a, h 

 


 
15. 9. 2020


Hudební výchova

 • Minulou hodinu chyběla většina třídy, proto je potřeba si nadepsat sešity
 • Nadepsání sešitů
  • Hudební výchova
   Jméno a příjmení
   5. třída      2020-2021

 • Opakování učiva z minulé hodiny 
 • Nejprve si přečíst, poté přepsat do sešitu

 
Co je G klíč a F klíč? Jak vypadají?

 
 • F klíč
 • F klíč neboli basový klíč 
 • leží na čtvrté lince, kde leží nota F → F klíč
 • Používá se při zápisu  violoncella, kontrabasu a nízkých dechových nástrojů (fagot, pozoun, tuba)
 • Ukázka notového zápisu s F klíčem, nástroj: fagot

  https://www.youtube.com/watch?v=f-QUbjqt9jE

 

  

 • Učíme se psát houslový klíč a basový klíč 
  - do notového sešitu
  - od každého klíče alespoň dva řádky
  - mezi každým klíčem vynechat dostatečnou mezeru - zhruba 1 cm

– NOTY a KLÍČE VŽDY PSÁT OBYČENOU TUŽKOU