Hudební výchova 4

20. 11. - 4. 12. 2020 - DV

Hudební výchova

Opakování


Nyní už známe houslový a basový klíč, noty a jejich délky, notovou osnovu, posuvky a takty.

Zkuste si kvíz, abyste si ověřili vaše znalosti.

Dole v příloze najdete tento kvíz ke stažení.

  6. 11. - 20. 11. 2020 - DV

Hudební výchova

Takt

 • Víte, co to znamená takt? Už jste se s ním někdy setkali? Pokud ano - prima. Pokud ne, nic se neděje. 
 • Podívejte se na video, kde je vše vysvětlené - co je takt, jak se tvoří, ...
 • VIDEO zde - https://www.youtube.com/watch?v=0qltEbfpPG8

ÚKOL

 • Jestli jste dokoukali video až do konce, určitě si nějaký takt umíte vymyslet sami. Zkuste napsat pár taktů do notového sešitu - není to tak těžké. Zvládne to každý, vždyť je to lehké počítání dob - něco jako matematika. :)

Pokud si zkusíte napsat pár taktů, pošlete mi na email: michaela.kocmanova@skola-rosice.net


 30. 10. - 6. 11. 2020 - DV

Hudební výchova

Jak dobře znáte lidové písně?


 • Už jste uhádli co budeme dělat? Ne? 
 • Nakreslíme si nějakou lidovou píseň podle jejího textu!
 • Dole v příloze najdete Lidové písně, ty si stáhněte a některou si vyberte. Pokud se vám žádná nelíbí, najděte si svou. 
 • Namalujte obrázek a přilepte/přepiště její název a text.
 • Fantazii se meze nekladou! 

 

 
16., 23. 10. 2020 - DV

 

Hudební výchova 

Posuvky 

 • posuvky jsou hudební značky pro snížení nebo zvýšení tónů v notovém zápisu
 • patří sem  ('křížek'),  ('bé'),  ('odrážka')  

Křížek ♯ 

 • zvýší tón o půltón
 • křížek přidává koncovku -is na konec tónu (například: nota d - přidáme ♯ → název zvýšené noty dis)  
Bé   
 • sníží tón o půltón
 • bé přidává koncovku -es/-s na konec tónu (například: nota d - přídáme   →  název snížené noty des)
Odrážka ♮ 
 • ruší zvýšení či snížení tónu 

Posuvka – Wikipedie

Pro lepší představu se podívejte na toto video:  minutáž 5:20 - 6:42 - https://www.youtube.com/watch?v=_Wp05iHOzCI

  

Stupnice 

 

 • základní stupnicí je C dur (C dur - začíná od noty c)
 • řada 8 po sobě jdoucích tónů (c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1, c2)
 • stupnice C dur je bez předznamenání - nemá ani ♯ ('křížek'), ani ♭ ('bé')

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 

Poznáte co je a není hudební nástroj?

 • PL najdete dole v příloze (PL - poznej hudební nástroje)
 • hotové poslat na emal nejdéle do 25. 10. 2020.

 
18. 9. 2020

Hudební výchova

 

 • Nejprve přečíst, poté zapsat do sešitu - zapsat POUZE to, co je stejně velkým písmem, NIKOLI kurzívou ve zmenčené podobě


 • Co je to tón?
 • Tón je v hudbě zvuk, který vzniká pravidelným chvěním
  (např.: při zpěvu se rozechvějí hlasivky, na houslích se rozechvějí struny, fouknutím do dechového nástroje – flétny, …- se vzduch rozechvěje a vznikne tón)
 • Vlastnosti tónu: 
  výška (hluboký, vysoký), délka (krátký, dlouhý), síla (hlasitý, tichý) a barva (příjemně, smutně naladěná)
 • Grafická značka pro tón je nota, která je zapisovaná do notové osnovy.

 

Bylo by dobré ukázat na nástroji pro lepší představu. - ukážeme ve škole

 

 

 • Co je to nota?
 • Nota je hudební značka
 • Určuje výšku (na jaké lince, nebo pomocné lince je nota zapsána) a délku tónu (jak dlouho bude tón znít)
 • Délky not: celá (4 doby), půlová (2 doby), čtvrťová (1 doba), osminová (1/2 doby), šestnáctinová (1/4 doby),

 

 

 


 • Složení noty:
  3 části – 1) praporek  
                 2) nožička
                 3) hlavička

 

  

 • Jména not:
  • c, d, e, f, g, a, h

 

 


 
11. 9. 2020


Hudební výchova

 • Minulou hodinu někteří chyběli, proto je nutné si nadepsat sešity
 • Nadepsání sešitů 
  • Hudební výchova
   Jméno a příjmení
   5. třída      2020-2021

 • Nejprve si přečíst, poté přepsat do sešitu

 
Co je G klíč a F klíč? Jak vypadají?

 
 • F klíč
 • F klíč neboli basový klíč 
 • leží na čtvrté lince, kde leží nota F → F klíč
 • Používá se při zápisu  violoncella, kontrabasu a nízkých dechových nástrojů (fagot, pozoun, tuba)
 • Ukázka notového zápisu s F klíčem, nástroj: fagot
  https://www.youtube.com/watch?v=f-QUbjqt9jE

 

  

 • Učíme se psát houslový klíč a basový klíč 
  - do notového sešitu
  - od každého klíče alespoň dva řádky
  - mezi každým klíčem vynechat dostatečnou mezeru - zhruba 1 cm

– NOTY a KLÍČE PSÁT VŽDY OBYČEJNOU TUŽKOU