Hrnečku, vař!

Hrnečku, vař!

V minulém týdnu se děti první třídy vžily do známé pohádky „Hrnečku, vař!“ Nejprve si pohádku přečetly a poté jsme tvořivě s tímto textem pracovali. Nechybělo ani vypravování pohádky podle obrázkové osnovy. Protože děti jsou šikovné, měly za úkol si nakreslit  svoji obrázkovou osnovu, která se jim velice povedla. Nakonec dostaly ten nejtěžší úkol, který však děti zvládly za pomoci rodičů na velikou jedničku. O jaký úkol šlo? No přece o vaření krupicové kaše podle receptu ze Slabikáře. Z fotografií lze usoudit, že kaše dětem velice chutnala.

Rubrika: