Halloweenská stezka odvahy

Fotogalerie


Poslední říjnový den 31.10. se v anglosaských zemích slaví Halloween. Na tento den připravili žáci 8. třídy pro všechny své spolužáky Halloweenskou stezku odvahy. Na 5 místech školy vytvořili stanoviště s různými úkoly. Každé stanoviště bylo střeženo nějakou halloweenskou bytostí – čarodějem, děvou a především upíry a upírkami.


Třídy absolvovaly stezku postupně, každá na to měla cca 30 minut. Po příchodu do tělocvičny (mnozí v moc pěkných a nápaditých maskách) a po rozdělení do skupinek se každé skupinky ujal halloweenský průvodce a společně prošli všechna stanoviště. Před polednem se všechni žáci sešli v tělocvičně k vyhlášení výsledků stezky.


Program potom pokračoval promenádou masek a vyhlášením nejlepších tří. Zvítězil Zoro před Bílou paní a Skupinkou upírek. Na závěr jsme ještě stihli krátký taneční rej masek.


Halloween se moc líbil, osmáci jej připravili perfektně a patří jim za to velký dík!


Další informace včetně zážitků některých účastníků budete mít možnost si přečíst ve školním časopisu Rosík, který plánujeme vydat na konci listopadu.


Petra Brožková, třídní učitelka 8. třídy

Rubrika: