Halloween ve školní družině

Fotogalerie

Před podzimními prázdninami jsme přinesli do školní družiny dýně různých velikostí a tvarů. Ve skupinkách jsme je začali nejen vydlabávat ale také vyřezávat obličeje, pokud možno, co nejnápaditěji. Našimi hotovými strašidýlky dýňovými jsme potom zdobili nejen naší třídu školní družiny, ale také prostory školy. Každé ráno jsme potom strašidýlka rozsvěcovali.