Fotografování tříd na konec školního roku

Tradiční fotografování tříd na konec školního roku proběhne dne 26.5.2014 dopoledne. Pokud krom třídní fotky bude dítě chtít i foto se spolužáky apod.(skupinky), donese třídnímu  učiteli souhlas podepsaný zákonným zástupcem.

Rubrika: