EVVO v Pardubickém kraji

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí. Cílem EVVO je myšlení a jednání, které je v souladu se životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace.

Pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Pardubickém kraji vychází z Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje. (Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo aktualizovanou Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje dne 21. 2. 2008). Aktualizovanou koncepci naleznete na http://www.pardubickykraj.cz nebo je ke stažení k dispozici zde (PDF, 761 kB).

Hlavním cílem koncepce EVVO je přispět k udržitelnému rozvoji kraje, zvyšovat úroveň environmentálního vědomí obyvatel a zvyšovat odpovědnost každého jednotlivce za současný i budoucí stav životního prostředí ve svém okolí, v kraji, České republice a zprostředkovaně i ve světě.

Konkrétní cíle pro oblast školství (viz programová část koncepce):

 • podpora začleňování EVVO do výuky
 • vzdělávání pedagogů a provozních zaměstnanců
 • zajištění informačního servisu pro školy
 • ekologizace provozu škol
 • EVVO v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání
 • medializace a prezentace školní EVVO
 • enviromentální vzdělávání studentů středních a vysokých škol


Informace z oblasti EVVO naleznete na:

 1. Informačním serveru www.ekovychova.cz, který provozuje krajský koordinátor EVVO Ekocentrum Paleta Pardubice. Je zde mimo jiné koncepce EVVO, její vyhodnocení, dále aktualizovaná koncepce, granty, soutěže, vzdělávací nabídky, poradenský servis, kontakty aj.
 2. www.pardubickykraj.cz - portál Pardubického kraje (Fondy EU, Granty) - krajský úřad, odbor ŽP a zemědělství (koncepce, aktualizovaná koncepce, granty a dotační programy).
 3. www.msmt.cz - sekce vzdělávání, dokumenty, rozvojové programy.
 4. www.cenia.cz - sekce environmentální vzdělávání a osvěta.


Autor textu: Ing. Mgr. Vlasta Novotná, oddělení organizace školství a tělovýchovy