Aktivity z oblasti EVVO uskutečňované na naší škole

 


Třídění odpadu: Všechny třídy a sborovny jsou vybaveny nádobami na třídění papíru a plastů. Na chodbách jsou umístěny dvě sady velkoobjemových nádob na třídění plastů, papíru, nápojových kartonů, skla a směsného odpadu, na jejichž nákup přispěl OÚ Rosice.

Recyklohraní: Jsme zapojeni do školního recyklačního programu Recyklohraní (http://recyklohrani.cz). Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení.

Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři zadávají. V minulém šk.roce 2018/2019 např.výroba plakátů na třídění baterií, výroba bateriožroutů, badatelské listy, atd. Za všechny tyto aktivity sbíráme body, za které poté "nakoupíme" pomůcky, v letech 2018 a 2019 jsme pořídili žíněnky, gymnastické míče a další.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a použitých baterií: Probíhá v rámci školního recyklačního programu Recyklohraní (http://recyklohrani.cz). 


Soutěž ve sběru šípku, pomerančové a citronové kůry, starého papíru, hliníku: Každoročně probíhá soutěž ve sběru šípku, pomerančové a citronové kůry, starého papíru, hliníku. Např. ve školním roce 2018/2019 žáci odevzdali 85 kg pomerančové kůry a přes 5000 kg starého papíru. Při letošním podzimním sběru papíru ( šk.rok 2019/2020) žáci nasbírali téměř 3000 kg starého papíru a kartonů.Takto získané finanční prostředky jsou využívány na nákup učebních pomůcek a dalších školních potřeb, na úhradu cen a výletů za odměnu pro nejaktivnější sběrače (v 9/2019 jsme s výherci sběr. soutěží a výherců čtenářské výzvy zorganizovali výlet do VIDA!parku v Brně a plavbu lodí po Brněnské přehradě).

 

Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice!
Již několikátý rok jsme se aktivně účastnily celosvětové úklidové akce. 

 

Výsadba třídních  stromů podél říčky Žejbro.

Každá třída z naší školy má svůj třídní strom.

 

Romana Novotná, koordinátor EVVO