Ekocentrum Paleta Pardubice

V rámci oslav Dne Země se žáci sedmé a deváté třídy zúčastnili ve čtvrtek 21. dubna výchovně vzdělávacích programů v Ekocentru Paleta v Pardubicích. Tématem programu sedmáků byly ohrožené lesy a jednotlivé aktivity žáky vedly k vytipování příčin devastace našich lesů a k navržení možností jejich záchrany. Deváťáci se zabývali otázkou ekologické stopy, kterou člověk zanechá na planetě Zemi, a zkoumali např. spotřebu potravin, bydlení, dopravu i třídění odpadů v domácnosti. Oba programy žáky zaujaly a těšíme se na další v příštím školním roce.


Takto sedmáci zhodnotili svůj program:

Na popleteném pracovním listě Zmatený les jsme hledali chyby a nesmysly, které malíř namaloval, např. žížalu lezoucí v koruně stromu. Ve skupinách jsme si vyzkoušeli, jestli zvládneme přežít jako stromy přírodní katastrofy.                      Aneta a Niky


Nejvíce se nám líbila aktivita, při které polovina třídy dělala stromy a druhá polovina hrála kůrovce, kteří stromy napadají.          Zuzka a Tomáš


Sestavovali jsme potrubí, které vede od továrny na výrobu barev k čističce vody, musí těsnit, aby zplodiny neškodily přírodě. Dostali jsme i dobrovolný domácí úkol – sblížit se s lesem nebo s jedním stromem.                                            Kája N a Kája K


Zajímavé bylo zalévání lesní školky plastovou nádobou, kterou držela za provázky celá třída. Celý program nás bavil, ale ke konci nám připadal moc dlouhý.                Denny a Martin


A na zajímavé programy v Paletě navázal v pátek 22. dubna svátek Den Země v Rosicích a ten jsme oslavili pilnou prací a uklidili okolí školy i celou obec. Všem pilným pracantům patří velké díky.


Text M. Chmelařová, foto T. Kohoutová


Rubrika: