Důležité termíny pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Dovoluji si připomenout všem vycházejícím žákům a zákon. zástupcům termíny, na kterých jsme se dohodli:

- 2.2. 2021 obdrží žáci přihlášky vytištěné školou, což je velké usnadnění Vaší práce ( žáci nemusí opisovat vyučovací předměty za 8. ročník + 1. pololetí 9. ročníku + známky). Termíny k dostavení se ke škole obdržel každý žák na svůj chat. Termíny jsou v rozmezí 14:10 - 15:30 hod. z důvodu dodržení nařízení o nesetkávání se.

- 9.2. mi každý žák dodá vyplněnou přihlášku včetně zdravotního potvrzení na přihlášce

- ředitelka školy přihlášky následně podepíše  a 11.2. si  podepsané přihlášky žáci ode mne  vezmou zpět  (termíny opět napíši)

- do 1.3.2021 musí být přihlášky doručeny na příslušné školy , kam se žáci hlásí. Upozorňuji, že na pozdější doručení neberou příslušné školy ohled a Vaše dítko tedy nemá možnost dalšího vzdělávání v příštím školním roce.

V této náročné situaci děkuji všem za dodržování daných termínů.

Vzhledem k tomu, že je výuka on-line a já  i paní ředitelka vyučujeme z domova, nejsou jiné termíny možné. 

Rubrika: