Deváťáci na Burze škol v Chrudimi

Dne 22.10. měli žáci 9. třídy možnost navštívit Burzu škol v Chrudimi. Prostory chrudimského muzea, kde se burza konala, zaplnily školy působící v Pardubickém kraji. Žáci dle svého zaměření a zájmu mohli od zástupců jednotlivých škol získat podrobné informace o vybrané škole, o přijímacím řízení, předmětech, které se zde vyučují atd. Mnozí z deváťáků tuto příležitost k bližšímu seznámení s vybranými školami využili a odvezli si domů mnoho cenných informací.


Lada Němcová, tř. uč.

Rubrika: