Den dětí - šipkovaná -->

Na oslavu Dne dětí jsme pro naše Sluníčka a Beránky připravili šipkovanou stezku, která začínala v areálu školy. Děti se řídily šipkami, které jim určovaly směr. Stezka vedla kolem staré MŠ, obecního úřadu, prodejny COOP, přes most k současné mateřské škole. Cestou děti nacházely nakreslené obálky, v jejímž okolí byl schovaný úkol, který musely splnit (např. hra na sochy, počítací úkol, vymýšlení slov na dané písmeno apod.). Jejich posledním úkolem, nalezeném u vchodu na zahradu MŠ, bylo hledání ukrytého pokladu. Jako nálezné dostaly děti sladkou odměnu.

as. Dostálová

Rubrika: