Organizace školního roku 2021/22


Organizace školního roku 2021/2022

1. pololetí

začátek

1. 9. 2021

konec

31. 1. 2022

2. pololetí

začátek

1. 2. 2022

konec

30. 6. 2022

 

 

 

Prázdniny

podzimní

27. 10. a 29. 10. 2021

vánoční

23. 12. 2020 - 2. 1. 2022

pololetní

4.2. 2022

jarní

28. 2. – 6.3. 2022

velikonoční

14. 4. 2022

hlavní

1. 7. 2022 - 31. 8. 2021

 

 

 

 

zahajovací

                 30.8.2021

Pedagogické rady

1. čtvrtletí

24. 11. 2021

2. čtvrtletí

19. 1. 2022

3. čtvrtletí

21. 4. 2022

4. čtvrtletí

23. 6. 2022

 

 

 

Schůzky rodičů
s učiteli školy

2. 9. 2021

25. 11. 2021

20. 4. 2022

7. 6. 2022

 

 

 

Přijímací zkoušky na SŠ

1. kolo

doručení přihlášek do SŠ do 1.3.2022
 
Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září 2021.

 

 

 

Mimořádné volno
ředitelky školy

dle provozní situace

27.9.2021, dále dle situace

 

 

 

Zápis do 1. ročníku

školní rok 2020/21

4. 4. 2022

 

 

 

Lyžařský výcvik

22. 1. – 28. 1. 2022

 

 

 

Plavecký výcvik

4. a 5. třída

(povinně)

Od 4.10.2021 10 lekcí

1. - 3. třída

(volitelně)

od ledna 2022 10 lekcí