Exkurze do čističky odpadních vod

Fotogalerii snímků z Exkurze do čističky odpadních vod naleznete zde.

V pondělí 21. listopadu jsme jeli do Skutče na exkurzi do čističky odpadních vod.

Vešli jsme hlavní bránou a pan průvodce nás vzal nejdříve do kanceláře, kde nám ukázal na počítači jak čistička funguje. Ukázal nám, kde proudí vyčištěná voda a přitéká voda znečištěná. Venku nám pak vše ukázal v praxi. Ukázal nám síto, kde se odstraňuje hrubá nečistota, kde se voda filtruje přes písek a tím se zbavuje nejhustšího kalu. Ukázal nám kaliště, kde se kal uchovává a později dále zpracovává.

Navštívili jsme také kompostárnu, kde se kal zpracovává s dalším biologickým odpadem – listí, větve, lesní štěpky – na kompost. Kompostárna zpracovává rostlinný odpad přímo z města Skuteč a přilehlého okolí.

Pro mě to byla velice zajímavá exkurze už tím, že u nás se kanalizace nyní uvádí do provozu a odpad z ní je veden do chrastecké čističky, kde je jistě odpad zpracováván podobným způsobem.

Jan Růžička, 8.ročník

Rubrika: