činnosti na týden 28. 3. - 1. 4. 2022 - "Smrtko, smrtko bílá..."

INTEGROVANÝ BLOK: „VOLÁM TĚ SLUNÍČKO“ – Smrtko, smrtko bílá….  

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • k učení - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,
  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • k řešení problémů- užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických
  i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací
  a využívá je v dalších situacích
 • komunikativní- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 • sociální a personální – spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
 • činnostní a občanské -ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • vypalování trávy, rozhrabávání krtčích hromádek – nebezpečné pro hmyz…

ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • dejte dětem 2 vyfouknutá vajíčka
 • 30. 3. – návštěva první třídy podruhé (předškolní děti)
 • Možnost plnění Jarní výzvy (úkoly pro rodiče a děti) – dostupné omalovánky s úkoly na šatně v košíku, odnesu domů, vymaluji splněné, mohu přinést do školky, nebo si nechat  doma na lednici

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

ČETBA: „Tománek je rád na světě“ – Eliška Horelová – výběr

                „Anička a flétnička“ – Eduard Petiška

RANNÍ KRUH:

 • upevňování režimových činností, dodržování třídních pravidel, čtení piktogramů
 • rozcvička „Březen“-dotažení cviků s kostkou
 • hra „Zlatá brána…“
 • logopedické chvilky – „Č“ dechové cvičení-foukáme do peříček; artikulační cvičení-prsty do zobáčku, „čim, čim, čim“sluchové cvičení „tlesknutí při slově s hláskou na začátku, konci, uprostřed; gymnastika mluvidel-špulíme rty
 • motivační kalendář – zaměřeno na roční dobu
 • řešení situací, hodnocení dne, týdne

ŘÍZENÉ ČINNOSTI:

 • DH na téma – předjaří
 • sluchové hry – poznávání zvuků v okolí (třída, CD, pobyt venku)
 • plnění úkolů z projektu „Kouzelnými klíči odemykám jaro“
 • charakteristické znaky jara – DH (umisťování, pojmy přírodnin, manipulační činnosti, hádanky, písničky….)
 • prohlížení encyklopedií, využívání a obohacování slovní zásoby o podstatná a přídavná jména
 • Cvičení se Sokolem – skoky ve vzporu dřepmo po vyznačené dráze, hod do výšky přes překážku+chycení, driblink (5xobruč, v každé po odrazu míč chytit)

KOOPERATIVNÍ ČINNOSTI:

 • aktivity v CA – dramatika, kostky a auta
 • pohybové hry venku

POBYT VENKU:

 • vycházky – sledování zahrádek, jejich změny způsobené změnami počasí
 • pozorování slunečních paprsků, směr stínů (stromy před školkou)
 • volný pohyb dětí na určeném prostoru
 • poslouchání zvuků vesnice, přírody – eliminace
 • šipkovaná – podle data instalace průlezky

 

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • puzzle – jaro
 • prohlubování před matematických dovedností, číslice a pojmy množství – 1-6 – „Berušky
 • pet víčka do lísky podle návodu,
 •  

 

 • stavby z dřevěných kostek podle předchozího nakresleného plánku

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • foukání barevných polystyrenových části napříč hladinou
 • jaro na lžíci (kresba a plavení jarních miniobrázků kreslených na lžíci vodními fixami)
 •  výroba Smrtky – postavy zimy – rozvíjení kooperativních dovedností při manipulaci s materiály

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • prohlubování před matematických dovedností, číslice a pojmy množství – 1-6 – „Berušky
 • pexeso k tématu

 

 • kancelářská sponka na povrchu hladiny – potopí se?

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • malování vajíček
 • vystřihování, malba válečkem, otisky prstů – „Klíč k jaru“
 • kresba tuší – Morena (zachycení výroby postavy z klacků…..
 • výtvarné hry „Barevné čáry“
 •  volné tvoření domácích pochutin pomocí ovoce, zeleniny,…tvořených z půlek

DRAMATIKA

HUDBA

 • hra se pohádkovou loutkou – javajkové loutky, plošné loutky

 

 • poslech písní o zvířatech – Míša Růžičková, napodobování pohybu podle ukázky
 • rozlišování zvuků IT, CD - zahrada

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • program „Alfík“ – řešení bloku oblečení
 • :)D – podle výběru
 •  Cvičení hrubé motoriky na balanční dráze
 • Hra: „Čáp ztratil čepičku“