Český jazyk 8

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 10. 5.-14. 5. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat pravopis (shoda podmětu s přísudkem, koncovky podst. a příd. jmen). Učivo si společně procvičíme na online hodině.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 60 - cv. 4 a 5, str. 11, 12 - dodělejte chybějící cvičení. Příští týden si vyberu pracovní sešity ke kontrole :)

Test: v pátek 14. 5. 2021 (od 08:00-08:30 hod) napíšete test na opakování souvětí. Budu hodnotit. 

Sloh:

Tento týden budeme probírat "LÍČENÍ". Do 17. 5. 2021 napíšete líčení do školního sešitu (sloh). Téma si můžete zvolit ze str. 124 - cv. 9. V pondělí 17. 5. 2021 si vyberu sešity ke kontrole.

Dílna čtení:

Pokračujte ve čtení. V pondělí 31. 5. 2021 (poslední 2 knížky, žáci v PO2 a PO3 1 knížku) mi pošlete čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

 https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

 Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 26. 4.- 30. 4. 2021  

 Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí"- najdete v učebnici na str. 89-90.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ - pracovní list "ČJ8-PL-26. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. Pro zadání je vytvořen nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 30. 4. 2021.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 60 - cv. 2, 3 (na online hodině si některá cvičení společně zkontrolujeme).

Test: v pátek 30. 4. 2021 (od 08:00-08:30 hod) napíšete test na opakování souvětí. Budu hodnotit. 

Video k výuce:

https://www.youtube.com/watch?v=_nvxV7V06Jg

https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4

Sloh:

Tento týden budeme probírat "LÍČENÍ". Do 30. 4. 2021 si do školního sešitu (sloh) přepište tabulky z učebnice str. 119 +  120. 

Dílna čtení:

Pokračujte ve čtení. V pondělí 31. 5. 2021 (poslední 2 knížky, žáci v PO2 a PO3 1 knížku) mi pošlete čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19. 4.- 23. 4. 2021  

 Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí"- najdete v učebnici na str. 87-88.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ - pracovní list "ČJ8-PL-19. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 23. 4. 2021.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 45, 46- celé (na online hodině si některá cvičení společně zkontrolujeme).

Test: v pátek 23. 4. 2021 (od 08:00-08:30 hod) napíšete test na opakování pravopisu - vyjmenovaná slova. Budu hodnotit. 

Video k výuce:

https://www.youtube.com/watch?v=_nvxV7V06Jg

https://www.youtube.com/watch?v=1H4Y88V20M4

Sloh:

Tento týden dokončíme CHARAKTERISTIKU. Do pondělí 19. 4. 2021 napište do Teamsu charakteristiku literární postavy (úkol zadaný z minulého týdne).   

Dílna čtení:

Pokračujte ve čtení. V pondělí 31. 5. 2021 (poslední 2 knížky, žáci v PO2 a PO3 1 knížku) mi pošlete čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz


 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 12. 4.- 16. 4. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí"- najdete v učebnici na str. 85-86.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ - pracovní list "ČJ8-PL-12. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 16. 4. 2021.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 43, 44- celé (na online hodině si některá cvičení společně zkontrolujeme).

Test: v pátek 16. 4. 2021 (od 08:00-08:30 hod) napíšete test ze skladby. Budu hodnotit. 

 

Video k výuce:

https://www.youtube.com/watch?v=t45SvoiRI1s

Sloh:

Tento týden budeme pokračovat v CHARAKTERISTICE. V pondělí 12. 4. 2021 do 12:00 hod. napište do Teamsu charakteristiku spolužáka (úkol zadaný z minulého týdne).   

 

Dílna čtení:

Pokračujte ve čtení. V pondělí 31. 5. 2021 (poslední 2 knížky, žáci v PO2 a PO3 1 knížku) mi pošlete čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

 Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 6. 4.- 9. 4. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Souvětí souřadné a podřadné"- najdete v učebnici na str. 82-83.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ - pracovní list "ČJ8-PL-6. 4. 2021" - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 9. 4. 2021.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 57- celá.

Test: v pátek 9. 4. 2021 (od 09:00-09:30 hod) napíšete test souvětí. Budu hodnotit. 

Video k výuce - rozbor souvětí:

https://www.youtube.com/watch?v=k5eqZEtDpxQ

Sloh:

Tento týden si zopakujeme CHARAKTERISTIKU. 

Zápis si přepište do školního sešitu na sloh. Najdete ho na Teams - 8. třída - Český jazyk - Soubory (ČJ8-SLOH- Charakteristika - 6. 4. 2021).

Dílna čtení:

Pokračujte ve čtení. V pondělí 31. 5. 2021 (poslední 2 knížky, žáci v PO2 a PO3 1 knížku) mi pošlete čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

 Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 29. 3.- 2. 4. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Souvětí souřadné a podřadné"- najdete v učebnici na str. 80-81.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ - pracovní list "ČJ8-PL-29. 3. 2021- bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 1. 4. 2021.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 55- celá + str. 56 - cv. 4, 6.

Test: v úterý 30. 3. 2021 (od 12:30-13:00 hod) napíšete test na pravopis (shoda podmětu s přísudkem). Budu hodnotit. 

Sloh:

Tento týden si zopakujeme CHARAKTERISTIKU. Do školního sešitu (na sloh) si přepište tabulku z učebnice str. 110. 

Dílna čtení:

Nejpozději v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) mi pošlete  čtenářské deníky ke kontrole. Usmívající se

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

 Doporučené odkazy na procvičování učiva: 

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz 

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 22. 3.- 26. 3. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Souvětí souřadné a podřadné"- najdete v učebnici na str. 78-79.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

- pracovní list "ČJ8-PL-22. 3. 2021" - bude uložen na Teams - 8. třída ČJ, D, VO. POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz. Pro zadání jsem vytvořila nový TÝM (8. třída - ČJ, D, VO). Pracovní list vyplňte do 26. 3. 2021.  

Zápisopište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) tabulku ze strany 78.

DÚ-Pracovní sešit - str. 42- celá + str. 10 (celá) - zkontrolujte, zda máte vypracovaná všechna cvičení a chybějící doplňte. 

Literatura:

Literatura - zápis - máte již z předešlého týdne :)

DÚ -PL - Lit - 23. 3. 2021 - pracovní list vyplňte do 26. 3 .2021POZOR - nově je pracovní list zadán jako odkaz v týmu "8. třída- ČJ, D, VO".

Test: ve středu 24. 3. 2021 (od 12:30-12:50 hod) napíšete test z literatury - NÁRODNÍ OBROZENÍ. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Test: v pátek 19. 3. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na skladbu. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) mi pošlete  čtenářské deníky ke kontrole. Jelikož je nyní škola zavřena, máte možnost číst knihy online a splnit tak povinnou četbu :) 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 15. 3.- 19. 3. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Významové poměry mezi vedlejšími větami"- najdete v učebnici na str. 72-77.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Významové poměry mezi větnými členy, hlavními větami a vedlejšími větami" bude uložen na Teams (Poměry VV, VH, VČ - 15. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 19. 3. 2021. 

Zápisopište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) tabulku ze strany 74.

DÚ-Pracovní sešit - str. 8 a 9 - zkontrolujte, zda máte vypracovaná všechna cvičení a chybějící doplňte. 

Literatura:

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 16. 3. 2021.

DÚ - Pracovní list "Tyl" bude uložen na Teams (PL- Lit - 16. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 18. 3 2021.

Test: v pátek 19. 3. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování významových poměrů VH, VV, VČ. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) mi pošlete  čtenářské deníky ke kontrole. Jelikož je nyní škola zavřena, máte možnost číst knihy online a splnit tak povinnou četbu :) 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.czČeský jazyk a literatura - distanční výuka - 8. 3.- 12. 3. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme pokračovat v učivu  "Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami"- najdete v učebnici na str. 72-75.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Významové poměry mezi větnými členy" bude uložen na Teams (Poměry VČ - 8. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 12. 3. 2021. 

Zápisopište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) tabulku ze strany 72.

DÚ-Pracovní sešit - str. 41 (celá) -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

 

Literatura:

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 9. 3. 2021.

DÚ - Pracovní list "Kytice" bude uložen na Teams (PL- Lit - 9. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 12. 3 2021.

Test: v pátek 12. 3. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování významových poměrů VH. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 

 Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) mi pošlete  čtenářské deníky ke kontrole. Jelikož je nyní škola zavřena, máte možnost číst knihy online a splnit tak povinnou četbu :) 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

 www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz


 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 3.- 5. 3. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme probírat učivo "Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami"- najdete v učebnici na str. 72-73.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Významové poměry VH" bude uložen na Teams (Poměry VH - 1. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 5. 3. 2021. 

Zápisopište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) část tabulky (stačí pouze první polovina = první řádek + spojky s příklady vět) ze str. 59 - "Poměr vylučovací" a tabulky (stačí pouze první polovina = první řádek + spojky s příklady vět) ze str. 60 - "Poměr příčinný a důsledkový".

DÚ-Pracovní sešit - str. 40 (celá) -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

 

Literatura:

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 2. 3. 2021.

DÚ - Pracovní list "Národní obrození 2" bude uložen na Teams (PL- Lit - 2. 3. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 4. 3 2021.

Test: v pátek 5. 3. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování významových poměrů VH. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 

 Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - v pondělí 29. 3. 2021 (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) mi pošlete  čtenářské deníky ke kontrole. Jelikož je nyní škola zavřena, máte možnost číst knihy online a splnit tak povinnou četbu :) 

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

 www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.czČeský jazyk a literatura - distanční výuka - 22. 2.- 26. 2. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat učivo "Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami"- najdete v učebnici na str. 56-65.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Významové poměry VH" bude uložen na Teams (Poměry VH - 22. 2. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 26. 2. 2021. 

Zápis: opište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) tabulku ze str. 58 - "Poměr stupňovací" a tabulku ze str. 59 - "Poměr odporovací".

DÚ-Pracovní sešit - str. 39 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura:

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 23. 2. 2021.

DÚ - Pracovní list "Národní obrození" bude uložen na Teams (PL- Lit - 23. 2. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 25. 2 2021.

Test: v pátek 26. 2. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování významových poměrů VH. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 Dílna čtení

 Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole.

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 
 

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka: 15. 2.-19. 2. 2021

 

Jarní prázdniny 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 8. 2.- 12. 2. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme probírat nové učivo "Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami"- najdete v učebnici na str. 56-60.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Věty vedlejší + významové poměry VH" bude uložen na Teams (PL- VV + poměry VH - 8. 2. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 12. 2. 2021. 

Zápis: opište si z učebnice do školního sešitu (mluvnice) tabulku ze str. 58 - "Poměr slučovací".

DÚ-Pracovní sešit - str. 37 a 38 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 9. 2. 2021.

Test: v pátek 12. 2. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování druhů vět vedlejších. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 Dílna čtení

 Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března (alespoň 3 knížky, žáci v PO2 a PO3 2 knížky) si vyberu čtenářské deníky ke kontrole.

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 1. 2.- 5. 2. 2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat druhy vět vedlejších- najdete v učebnici na str. 50-54.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ:  Pracovní list "Věty vedlejší"  bude uložen na Teams (PL- VV - 5. 2. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 5. 2. 2021. 

DÚ-Pracovní sešit - str. 35 a 36 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 2. 2. 2021.

Test: v pátek 5. 2. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování druhů vět vedlejších. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení

Nezapomeňte číst povinnou literaturu - na konci března si vyberu čtenářské deníky ke kontrole.

V pátek 5. 2. 2021 od 11:00-12:00 hod. budu vydávat čtenářské deníky ve škole.  

 

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 25. 1.- 28. 1. 2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat druhy vět vedlejších - najdete v učebnici na str. 51-53.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

 DÚ: do čtvrtka 28. 1. 2021 si přepište z pracovního sešitu do školního sešitu (mluvnice) tabulku "Druhy vět vedlejších" ze str. 21 (uprostřed PS). 

 DÚ-Pracovní sešit - str. 33 a 34 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

 Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 26. 1. 2021.

 Test: ve čtvrtek 28. 1. 2021 (od 8:00-8:30 hod) napíšete test na opakování druhů vět vedlejších. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 

 
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 18.1.- 22.1.2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat větu jednoduchou, souvětí, věty jednočlenné a dvojčlenné- najdete v učebnici na str. 50-51.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ: do pátku 22. 1. 2021 si přepište z pracovního sešitu do školního sešitu (mluvnice) tabulku "SKLADBA" ze str. 21 (uprostřed PS). Do školního sešitu vypracujte cvičení 3 ze str. 50-51 v učebnici. Pracovní list "Věty jednoduché a souvětí"  bude uložen na Teams (PL- VJ+souvětí - 22. 1. 2021). PL mi zašlete emailem ke kontrole do 22. 1. 2021. 

DÚ-Pracovní sešit - str. 31 a 32 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 19. 1. 2021.

Test: v pátek 22. 1. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování větných členů, vět jednoduchých a souvětí. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 11. 1.-15. 1. 2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme probírat útvary českého jazyka a jazykovou kulturu - najdete v učebnici na str. 101-107.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ: do pátku 15. 1. 2021 přepište z učebnice do školního sešitu tabulku ze str. 102 (cvičení 1 - máte mít hotovo z minulého týdne) a tabulku str. 103 (dole). 

DÚ-Pracovní sešit - str. 6 a 7 - celé -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý (zápis vložím až po online hodině). Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 12. 1. 2021.

Test: v pátek 15. 1. 2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování koncovek podst. a přídavných jmen. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

Čtenářský deník mi pošlete nejpozději 11. 1. 2021 ke kontrole!  
Český jazyk a literatura - distanční výuka - 4. 1.- 8. 1. 2021 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme probírat obecné výklady o jazyce - najdete v učebnici na str. 98-101.  Učivo si společně vysvětlíme na online hodině.

DÚ: do pátku 8.1.2021 přepište z učebnice do školního sešitu tabulku ze str. 98 (nahoře). V případě zájmu si můžete nakreslit do školního sešitu na mluvnici i strom "indoevropské jazyky" na str. 98.

DÚ-Pracovní sešit - str. 3,4 a 5 - celé -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Literatura - zápis - online hodinu literatury budeme mít v úterý. Do školního sešitu na literaturu si přepište zápis - bude uložen na Teams - 8. třída - Zápis - Lit - 5.1.2021.

Test: v pátek 8.1.2021 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na opakování pravopisu. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

Žáci, kteří neodevzdali čtenářský deník (někteří poslali emailem), deník odevzdají nejpozději 11.1.2021 ke kontrole!  

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 14.12.- 18.12.2020 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně v učebnici na str. 46-49.  Budeme mít online hodiny v pondělí a ve středu.

DÚ: do pátku 18.12.2020 přepište z učebnice do školního sešitu cvičení 1,2,4 ze strany 49 (po Vánocích budu kontrolovat).

DÚ-Pracovní sešit - str. 27 - cv. 1,2,3,4,  str. 28 - cv. 5,6,7, str. 29 - cv. 8,9,10,11, str. 30 - souhrnný test -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Zápis - přepsat tabulku do školního sešitu (mluvnice) z pracovního sešitu (uprostřed jsou poučky a přehledy učiva) str. 20-21 "Pravopis Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. 

Test: ve čtvrtek 17.12.2020 (od 10:30-11:00 hod) napíšete test na skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

Žáci, kteří neodevzdali čtenářský deník (někteří poslali emailem), deník odevzdají nejpozději 4.1.2021 ke kontrole!  

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 


 Ahoj osmáčci, tento týden si z českého jazyka udělejte cvičení v pracovním sešitě na str. 2- cv.1, 2, 3, 4 a str. 3 - cv. 5,6,7. Úkoly vypracujte do 11.12.2020. Pečlivě sledujte stránky školy Usmívající se Zadání (na příští týden) vložím o víkendu.Český jazyk a literatura - prezenční výuka - 7.12.- 11.12.2020 

Ahoj osmáci, tento týden se potkáme ve škole :) 

V úterý 8.12.2020 si napíšeme diktát. Zopakujte si koncovky podstatných a přídavných jmen, vyjmenovaná slova, shodu podmětu a přísudku, předponony a předložky s, z, se, ze atd. 

Ve středu 9.12.2020 budeme psát test na slovesný vid a koncovky podstatných a přídavných jmen.

Ve čtvrtek 10.12.2020 budete odevzdávat čtenářské deníky ke kontrole :)


Český jazyk a literatura - distanční výuka - 30.11.- 4.12.2020 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme stále procvičovat předpony s-,z-, vz- a předložky s/se, z/ze v učebnici na str. 44-45.  

DÚ: do pátku 4.12.2020 přepište z učebnice do školního sešitu cvičení 8 ze strany 37 (pokračuje na str. 38),  cvičení 9 ze str. 38, cvičení 13 ze strany 45.  

DÚ-Pracovní sešit - str. 26 - cv. 8,9,  str. 58 - cv. 2, str. 59 - cv. 3, 5 -  na online hodinách si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

 Zápis - přepsat tabulku do školního sešitu (mluvnice) ze strany 44 v učebnici.

Sloh: Výklad

Tento týden (ve středu) budeme probírat "Výklad". 

Test: ve středu 2.12.2020 (od 11:30-12:00 hod) napíšete test na předpony a předložky s,z,vz. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

 Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

ZMĚNA: Jelikož nebudete v týdnu od 14.12.-18.12. 2020 ve škole, budete odevzdávat čtenářské deníky (alespoň 4 knihy) nejpozději 10.12.2020.

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 


 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 23.11.- 27.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat předpony s-,z-, vz- a předložky s/se, z/ze v učebnici na str. 42-43.  

DÚ: do pátku 27.11.2020 přepište do školního sešitu cvičení 6 ze strany 37,  cvičení 7 ze str. 37 - 38 ( v učebnici). 

DÚ-Pracovní sešit - str. 24 - cv. 1,2,3,4 a str. 25 - 5,6,7 -  na středečních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

 Zápis - přepsat tabulku do školního sešitu (mluvnice) ze strany 42 v učebnici.

Sloh: Výklad

Tento týden (ve středu) budeme probírat "Výklad". Na Teamsech najdete zápis (Zápis - Výklad - 25.11.2020). Zápis si přepište do sešitu na sloh.

Test: v pátek 27.11.2020 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na s, z, vz. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

 Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

18.12. 2020 budete odevzdávat čtenářské deníky (alespoň 4 knihy).

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 


 


 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 16.11.- 20.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat pravopis podstatných a přídavných jmen, shodu podmětu a přísudku - učebnice str. 35-37.  

DÚ:  do pátku 20.11.2020 přepište do školního sešitu cvičení 2 ze strany 35,  cvičení 8 ze str. 37 - 38 ( v učebnici). 

Pracovní sešit - str. 22 - cv. 8,9,10 a str. 23 - 11,12,13 -  na středečních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

DÚ: SLOH - Teams - Český jazyk - Soubory (Výtah -PL - 18.11.2020). 

Sloh: Výtah

Tento týden dokončíme "Výtah". Na Teamsech najdete zadání DÚ  - pracovní list vypracujete a pošlete emailem ke kontrole.

Test: v pátek 20.11.2020 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na koncovky podstatných a přídavných jmen. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

18.12. 2020 budete odevzdávat čtenářské deníky (alespoň 4 knihy).Český jazyk a literatura - distanční výuka - 9.11.- 13.11.2020 

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat slovesný vid a pravopis podstatných jmen- učebnice str. 31-33.  

Na úterní online hodině budeme učivo procvičovat a zkontrolujeme DÚ z minulého týdne.

DÚ: PS do pátku 13.11.2020 str. 20 - cv. 1,2,3 a str. 21 - 4,5,6,7 -  na středečních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Test: v pátek 13.11.2020 (od 9:00-9:30 hod) napíšete test na slovesný vid. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Na online hodiny si připravte:

  • učebnici
  • pracovní sešit
  • školní sešit (mluvnice, sloh)

 

Tento týden v úterý doučování  nebude. Na Teamsech (Český jazyk - Soubory) najdete zadání testu k přijímačkám na podstatná jména. Test si můžete zkontrolovat - správné odpovědi budete mít k dispozici. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi email Usmívající se

Sloh: Výtah

Budeme pokračovat v práci s textem. Při online hodině si společně zkontrolujeme DÚ z předminulého týdne. 

DÚ: do 13.11.2020 - PL - Sloh- 11.11.2020- pošlete mi vypracovaný úkol emailem ke kontrole (stačí odpovědi). 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

18.12. 2020 budete odevzdávat čtenářské deníky (alespoň 4 knihy).


 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 2.11.- 6.11.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme probírat slovesný vid - učebnice str. 29-31.  

Na úterní online hodině budeme učivo procvičovat. Společně vypracujeme cvičení z pracovního sešitu na str. 18 - cv. 1 a 4.

Zápis si přepište do školního sešitu (mluvnice) - Slovesný vid (tabulka) na straně 29 + dokonavá a nedokonavá slovesa + tabulka na straně 30.

DÚ: PS - do 6.11.2020 str. 18 - cv. 2,3 a str. 19 - 5,6,7 -  na středečních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

DÚ: do 6.11.2020 - učebnice str. 131 - cv. 5 (b,c) - pošlete mi vypracovaný úkol emailem ke kontrole.

Kvíz: ve čtvrtek 5.11.2020 (od 10-12 hod) napíšete test na slovesný vid. Budu hodnotit. Test najdete na Teamsech - 8. třída - Český jazyk - odkaz. 

Na online hodiny si připravte:

  • učebnici
  • pracovní sešit
  • školní sešit (mluvnice, sloh)

Každé úterý je doučování z ČJ. Pokud nejste na doučování přihlášeni a máte zájem si procvičit český jazyk, napište mi email a domluvíme se Usmívající se

Sloh: Výtah

Budeme pokračovat v práci s textem v učebnici na str. 130 - cv. 2,3. 

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Nezapoměňte, že v prosinci budete odevzdávat čtenářské deníky ke kontrole Usmívající se

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 19.10.-23.10.2020 

Mluvnice:

Tento týden budeme opakovat skloňování obecných jmen přejatých a cizích vlastních jmen. 

Na úterní online hodině budeme učivo upevňovat. Společně vypracujeme cvičení z pracovního sešitu na str. 14 - 2, str. 15 - cv. 4,5,6.

Kvíz - ve čtvrtek 22.10.2020

DÚ: PS - str. 12 - cv. 7,8,9 a str. 13 - 10,11,12,13 -  na středečních "půlených hodinách" si některá cvičení společně zkontrolujeme (ostatní budu kontrolovat po návratu do školy). 

Na online hodiny si připravte:

  • učebnici
  • pracovní sešit
  • školní sešit (mluvnice, sloh)

Sloh: Výtah

Zápis si přepíšete do školního sešitu na sloh. Najdete ho na Teams - Český jazyk 8 - Soubory. 

DÚ: do 23.10.2020- PS str. 51 - cv. 1, 2, 3, str. 52 - cv. 1, 2 (pokračuje na straně 53).

Dílna čtení:

Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete. Do sešitu na dílnu čtení si zapište otázky a vypracujte odpovědi. Po návratu do školy budu hodnotit.

Otázky:

1) Která postava z příběhu se podobá tobě? V čem?

2) Plyne z textu nějaké ponaučení? Jaké?

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

 Test 14.10.2020 - LITERATURA - BAROKO.

 

 

Test 13.10.2020 - Sloh - funkční styly, slohové postupy.