Český jazyk 8

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 22.11.- 26.11.2021

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat předpony s-,z-, vz- a předložky s/se, z/ze v učebnici na str. 42-45.  

 DÚ: do pátku 26.11.2021 vypracujte PL (mluvnice), který bude uložen na Teamsech. 

 

Zápis - přepsat tabulky do školního sešitu (mluvnice) ze strany 42 a 44 v učebnici.

 

Literatura: 

 Ve středu a ve čtvrtek budeme mít literaturu. Na Teamsech budeme mít uložen pracovní list a zápis (napište do sešitu na literaturu :) PL vypracujete do pátku 26. 11. 2021


Dílna čtení:

 Přečtěte si alespoň 20 stran z knížky, kterou právě čtete Usmívající se

V prosinci budete odevzdávat čtenářské deníky (alespoň 3 knihy).

 

Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz