Český jazyk 5

 

Samost. práce na úterý, středu, čtvrtek:

Opakování vyjmen. slov a slov příbuzných:

PS str.29, 30, 31 - všechna cvičení.

Na stránce: pravopisně.cz - jsou cvičení na vyjmenovaná slova i přehledy vyjmen. slov. 

Na viděnou v pátek 5.11. ve škole.

 Pondělí 17.5.

Prověrka na vyhledávání podmětu a přísudku, pravopis i/y/a v minulé čase u sloves.

3 jednoduché věty. Příklad vět:

Včera hrál -  chlapci na hřišti fotbal.

Urči podmět ve větě a znázorni ( podtržení vodorovnou čarou -chlapci). 

Urči přísudek a znázorni (podtržení vlnovkou - hráli).

Znázorni základní skladební dvojici ( dvojitá čára spojující podmět a přísudek -chlapci hráli).

Doplň správné i/y u slovesa (i - podmět je rodu mužského životného).

Ve výběhu v zoo se procházel -  žirafy, lvi,opice i antilopy.

Pozor: procházeli - píšu i - neboť v podmětu několikanásobném je i podst. jméno  r. mužského životného!!!

K opakování si použij PS, učeb. str.77 -79, školní sešit s větami, které jsme procvičovali.


1.5.2021

Z důvodu nástupu žáků 2.stupně do školy dochází k úpravě rozvrhu on- line výuky. Sledujte prosím kalendář  na Teams a chat .

 

Dom. úkol na pátek 9.4. 

 • PS str. 54/cv. 7 ( pády- říkali jsme si ) + cv.8.


Milí páťáci, přeji vám a vaší rodině pohodové velikonoční svátky. 

Úkol nedávám!!!

6.4.( úterý) je hodina jako obvykle pro 1. skupinu.


Dom. úkol z Čj na 22.3. stále neodevzdali: Prokopová, Zrůst, Šulc.

Dom. úkol na pondělí 29.3.

PS str. 53/cv.2 a) - neposílat.

Úkol na pátek 26.3.:

PS str.53 b) - tabulka se zájmeny - opiš zájmena do tabulky v PS  podle učebnice str. 111: Druhy zájmen.


Na pondělí 22.3.

PL pravopis příd. jmen je dole v souborech. Okopíruj si do wordu nebo ofoť, vypracuj a pošli na email do neděle 21.3. večer.

PL je také uložen na Teamsech, český jazyk 5. tř., tady si můžeš list stáhnout.

 

Na pátek 19.3. si nezapomeň připravit knihu, kterou právě čteš nebo kterou jsi nedávno dočetl. Připrav si poutavou ukázku z knihy ( půl stránky stačí), kterou přečteš svým spolužákům.


Dom. úkol na pondělí 15.3. 

PS str. 52/ cv.5b), str. 52 / cv.6a), b)


Dom. úkol na pondělí 8.3.:
 • učebnice str. 57/ cv. 12 - pokračujeme v doplňování, 3 řádky již máš, pokračuj do borůvkov- ... pohár!
N. Zach, J. Šulc - chybí úkoly:1.3., 4.3., 6.3.!
M- Benešovský, V. Zrůst, P. Švadlenka - úkol 6.3.!
Doplnit!
 
Práce na pátek 5.3. :
 • Čj 5- klikni na soubory - klikni na materiály : Přídavná jména obecně - opiš do škol. sešitu- Druhy přídav. jmen + vzory ( 3 řádky) a  Přídavná jména tvrdá - opiš rámeček+ cv. 1 - do škol. seš.
 • učebnice str, 57/ cv. 12 - první tři řádky vypracuj do školního sešitu


Domácí úkol na pondělí 1.3.:

PS str. 88/celá strana, pouze za e) tabulku slovesa ne , neopakovali jsme ještě slovesa.


Domácí úkol do 20.2. ( od 15.2. jsou prázdniny)

V přiloženém souboru máte dom. úkol. 

Stáhni materiál do Wordu, vyplň a pošli na můj mail nebo Chat na Teamsech.


D.úkol na pondělí 8.2. pro obě skupiny:

PS str. 49/cv.18 - první 4 věty do ... než u samice. Podtrhni podst. jména a nad ně napiš číslem pád. Jako jsme dělali první větu společně. 

 D.ú. v týdnu 2.2. - 5.2. neměl:

 Jakub Š., Nick Z.

 

Dú na pátek 5.2.:

PS str. 48/ l  - pády.

Upozornění:

Z důvodu nutnosti procvičit učivo a prohloubit znalosti přistupuji k rozdělení třídy na výuku českého jazyka v pondělí a ve středu. V pátek se sejdeme všichni dohromady, vlastivěda zůstává nedělená.

Kdo je ve skupině 1 a ve skupině 2, bude mít každý žák na svém chatu. 

V dělení nikdo nic nehledejte ( lepší či horší). Pokud nebude škola ještě v březnu, zase složení skupin prohodím.

Začínáme již v pondělí 1.2.


Dom. příprava na středu 3.2.

V 1. pololetí jsi měl přečíst knihu. Mnozí z vás přečetl více, chválím.

Úkol:

 • Vytvoř poutavou obálku ke knize, kterou jsi četl. Nezapomeň na název knihy a autora. 
 • Můžeš se inspirovat v souboru přiloženým dole. Omlouvám se za obrácený obrázek. (Nevykruť si hlavičku). Nejlépe by bylo použít čtvrtku A4, pokud máš, abychom si mohli práce vystavit ve škole. 

 • Dom. příprava na pondělí18.1.
 • str. 42/5
 • str. 43/7 a)
Upozornění: Pokud při našich setkáních nechceš ani 30 minut společně pracovat , dávat pozor a sledovat společnou práci, tak raději na setkání ani nechoď!! Taková práce nemá význam a rušíš jen práci ostatních!! Potom mají spolužáci, díky tobě, více domácí práce a to je nefér!!

 Domácí příprava na pátek 15.1.

Opakujeme podstatná jména

PS str. 42/4 a) - zkus doplnit,  b) , c)

Je potřeba si opakovat vzory podst. jmen!!!

Na středu 13.1.

- dodělat v PS str. 41/ cv. 1b)

Dom. úkol na pondělí 11.1.

V přiloženém souboru dole najdete písemnou práci ( jedná se o opakovanou práci). Prosím stáhnout, vypracovat a poslat na můj email do 10.1.


Dom. přípravana pátek 8.1.

Začínáme téma: slovní druhy - prohlubování znalostí ze 4. třídy

PS str. 38/2 a) - ke každému slovnímu druhu napiš 3 slova z pohádky

 


Dom. příprava na středu 6.1.2021

Zdravím všechny žáky a rodiče v novém roce 2021 a přeji hodně zdraví a štěstí!!!


Test: 4.12.    

 Příklady otázek v testu:

 

Mamčino ob-tí
 

 

 
To byl ob-v!
 

 

Po-aná ruka
 

Přišel nám ob-mný balík.
 Příprava na pátek 27.11.

 • PS str.25/2
 • dobrovolně: str.25/dole - zábavné přemýšlení - opiš do školního sešitu
Stále si opakuj pravopis slov s předponou s/z/ vz

Příprava na středu 25.11.

Kdo neměl dnes úkol, nezapomeň dodělat. Při návratu do školy (30.11.) budu hned kontrolovat.

PS, str. 24/cv. 3 -vypracovat- zdůvodňuj si ústně!


Příprava na pondělí 23.11.

uč. str.41 -opiš na školního sešitu rámeček. Pravidla pro psaní předpony s - piš zeleně, pravidla pro psaní předpony z-  piš jinou barvou.

Pravidla se snaž si zapamatovat. Ústně si zkus cvičení 11 na této straně. Budu zkoušet zdůvodňování pravopisu.


Příprava na 20.11.

Dnes (18.11.) jsme si společně psali do školního sešitu pravidla pravopisu z-,s-, vz.

Kdo nestihl, tak si dopíše podle materiálu na Teams - 5. třída - český jazyk - soubory  materiál - Pravopis s-, z-, vz

Pracovali jsme v PS str. 24/cv.1


Pondělní On -line výuka odpadá

Dom. příprava na středu 18.11.

PS str. 32 -celá - opakování vyjmen. slov

Nezapomínej číst svoji knihu.

K procvičování pravopisu doporučuji:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-be-bje


Dom. příprava na pátek 13.11.

Na Teams jdi na týmy 5. třída - český jazyk - klikni nahoře na soubory a objeví se ti materiály - klikni na pravop. cvičení a toto cvičení opiš na školního sešitu. Nezapomeň na datum.

V případě problému se obrať na svého spolužáka ( stejně se scházíte mimo výuku na teams) nebo mi napiš.

V případě, že se by se ti neobjevil český jazyk, tak klikni na skryté soubory( vysvětloval vám to Jabub H.).


https://www.umimecesky.cz/cviceni-psani-be-bje


Domácí příprava na 11.11.

PS str. 22/cv.5

Kdo nebyl přítomen na hodině nebo měl problémy , tak si dodělá cv. 4/ str.21 -PS.


Upozornění

Výuka 4.11 (středa) odpadá (Čj, Vl) - účast na celodenní on-line konferenci.

Náhradní hodiny budou žákům včas oznámeny.

Domácí příprava na 6.11.: vypracovat celou v PS str. 23 - pravopis ú,ů ( pozor na citoslovce vrkú, cukrú,... , léčebná kúra x kůra stromu )


Distanční výuka od 14.10. - ???. 2020

Společné online hodiny Čj Vl:

pondělí: 9:40 -10:25

středa: 8:50 - 9: 35(od 9:40 -10:25 Vlastivěda)

pátek: 8:50 - 9:35 

 

Na výuku připravit: PS, učebnici, sešit, psací potřeby.

 

14.10. - 25.10. Téma: Význam slov a možnosti jejich tvoření

Ve středu 14.10. na distanční výuce jsme probírali: PS, str.16,zadán dom. úkol na pátek 16.10. po straně stránky  16 pravopisná cvičení.

V pátek 15.10. zadán dom.úkol na pondělí 19.10: PS, str. 19/ dvě cvičení po straně stránky (žáci si označovali do PS).

V pondělí 19.10. zadán dom. úkol na středu 21.10.: PS ,str. 20/ dvě cvičení po straně stránky(pravopis,předpony)

Na prázdniny 26.10. - 1.11.

Je potřeba, aby žáci četli nahlas. Prosím, udělějte si na své "ratolesti" čas, aby Vám četli.

Dobrovolně PS str. 18 - vše. Probrali jsme cv. 1, začali jsme cv. 2. 

Přeji pohodový prázdninový týden!


Doporučené odkazy na procvičování učiva:

www.icestina.cz

www.umimecesky.cz

www.pravopisne.cz

www.skolasnadhledem.cz 

https://www.gramar.in/cs/ - klikni na úlohy : kořen, předpona, přípona (celkem 5 cvičení s kontrolou řešení)

 

Týden 5.10. -9.10. 

Téma: Slova nadřazená, podřazená  souřadná. PS str. 10, 11.

Čtení: Čteme společně ukázky z čítanky, téma - vědeckofantastické romány a příběhy ( sci-fi literatura).

Doporučuji hlasité čtení doma. 

Sloh: trénujeme slohový útvar: popis 

D. úkol na 12.10 : PS str. 29/ celá strana - opakování vyjm. slov po B

12.10. : test- opakování: Pročti si v PS cvičení, která jsme řešil a jsi připraven na test!

-Význam slov( synonyma, antonyma, homonyma) 

-Slova nadřazená, podřazená  souřadná

 

Týden 29.09 - 2. 10. 

Diktát  29.9. nedopadl moc dobře. Prosím o neustálé opakování vyjmenovaných slov. 

Téma:Význam slov( synonyma, antonyma, homonyma) - PS str. 5 -vše, str. 6 - vše, str. 7/ cv.2, str. 8 -vše.

Čtení: Čítanka,téma -Naše vlast.

D.úkol na 5.10. je zapsán v diářích:PS str. 9/ cv. 1, PS str. 7 / pravopis v sloupci po straně ( doplň i - y).

 

Týden 5.9. - 26.9.

Z důvodu pracovní neschopnosti zapisuji informace až nyní.

Pracujeme s PS Hravá čeština a učebnicí Český jazyk - Fraus. Čítanky máme ve škole. Používáme staré vydání " Čítanka - nová škola", ve které čteme zajímavé články k učivu vlastivědy ( Staroměstský orloj, Golém, Česká republika, ...). Další čítanka je od nakladatelství Fraus s ukázkami z dobrodružných, fantastických, scifi knížek, ukázkami z poezie, ... .

Vzhledem k nejisté situaci vynechávám v 1. pololetí dílnu čtení. Žáci mají číst doma svoji knihu (jedna kniha v 1. pololetí). Ve třídě máme třídní knihovičku s hezkými knihami určenými pro 5. ročník. Většina žáků má u mne svoje knihy určené  pro projekt:"Čteme s druháky". Z důvodu zákazu stýkaní se žáků různých tříd, tento projekt bude posunut. Knihy rozdám žákům zpět příští týden domů.

Opakujeme (gramatické jevy) ze 4. i 3. třídy. Začali jsme vyjmenovanmi slovy -viz školní sešit. V rámci upevňování poznatků se k vyjmenovaným slovům budeme ještě vracet, např. PS str. 29 - 35. Začali jsem Národní jazyk -nářečí, PS str. 2,3 - hotovo.

V úterý 29.9. si napíšeme diktát na vyjmenovaná slova.

 

 

PL -opakování podst. jmen
PL přídavná jména