Bezpečnost školy

Oznámení

Z důvodu zajištění větší bezpečnosti žáků školy jsme byli nuceni přijmout následující opatření:

  1. Do ranní družiny přichází přihlášení žáci hlavním vchodem, zvoní na školní družinu (tzn. žádná změna).
  2. Odpolední družina

        -          Žáci přechází ze tříd se svými svrchními oděvy, aktovkou a venkovní obuví do školní družiny

        -          Své věci si uloží na věšák a do lavice v chodbě u zadního vstupu do budovy

        -          Odchod domů – přezůvky si žáci uloží do připraveného koše, který bude službou přesunut
                   do hlavní šatny

       3. Rodiče či ostatní oprávněné osoby si své děti vyzvedávají u zadního vchodu.

        -          Zazvoní na zvonek (instalovaná kamera zachytí totožnost osoby)

        -          Vyčkají na otevření dveří svým dítětem

        -          Přesvědčí se o zpětném zavření vchodových dveří a odchází z areálu školy

Informace o aktivitách ŠD budou vyvěšovány na nástěnce u zadního vchodu.

V Rosicích dne 1.12.2014                                                              Dana Brdíčková,ředitelka školy

Rubrika: