Badatelská výuka ve 4. třídě

Ve středu 15. 6. jsme se s žáky 4. třídy vydali k mistní říčce na průzkumUsmívající se Každá dvojice měla k dispozici badatelský batoh s potřebnými věcmi - sítko, odběrové lahvičky, lupy, pinzety, poznávací klíče, atd. 

Po příchodu k říčce jsme si krátce vysvětlili, co budeme dělat a seznámili se s obsahem badatelských batohů. Poté se děti pustily do práce a za chvíli měly mnoho zajímavých úlovků - např. splešťuli blátivou, potápníky, jepice, pijavice, chrostíky, různé vodní plže, samičku pavouka s kokonem. Také jsme si na malou chvíli vylovili chráněnou mřenku mramorovanou, jejíž výskyt svědčí o dobré kvalitě vody.

Dvě hodiny utekly jako voda a nastal čas jít zpět do školy. Dětem se u řeky moc líbilo, více na fotografiích.

Potápníci a splešťule blátivá
Mřenka mramorovaná
Rubrika: