Angličtina 9: Unit 6C: Ashley's camera. Phrasal verbs

15.3.- 19.3. 2021

1. WB page 78, Unit 6C Ashley's camera - Vocabulary

2. Textbook page  72: listen, read the story and put the sections in the correct order:

https://www.youtube.com/watch?v=E_cPNgOwC-I

pokračování příběhu: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

3. Grammar: Phrasal verbs: Sit down - sedni si

                                        try out    - vyzkoušet

                                        get off    - vystoupit

                                        get up    - vstát

                                        switch on - zapnout

                                        look for   - hledat

                                        look round - rozhlížet se

                                        pick up     - vyzvednout

                                        take out   - vzít ven

                                        take off   - svléci, vyjmout

                                       

4. Workbook page 59, ex. 5,6

                                        

8.3.-12.3.2021 DÚ

1. Mluvnice Wb page 72, 6.2, 6.3

2. Procvičování použití  have to/don't have to: Textbook page 71, ex 7

3. HAVE TO/don't have zo: https://www.youtube.com/watch?v=q5sjO076jLc

   https://www.youtube.com/watch?v=ZaSLI9yzX8I

 5. Wb page 57, ex. 4

 

22.2.-26.2.2021 DÚ

1. Kontrola dialogu At the doctor

2. Slovní zásoba Unit 6B: Wb page 78

3. Textbook: page 70, ex. 1 - poslouchat a čist příběh A happy ending?

    https://www.youtube.com/watch?v=w9PIdwHkuiY

4. Wb: page 73 6.2. MUST/MUSTN'T

          page 56, ex. 1 Vyfotit a poslat na Teams

5. příprava na Test ve středu MUST/MUSTN'T

  Good luck!

8.2.-12.2.2021 DÚ

 1. Slovní zásoba Wb page 78, 6A, napsat do Slovníčku.

 2. Textbook page 66, ex. 7 -  připravit dialog At doctor's ve dvojicí

 3. Slovní zásoba s youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps

 4. Wb page 55, ex 3

 5. Test poslat na birdsinging@post.cz. do 13.2.2021

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Health/Giving_Advice_jb62003ic

Good luck!


1.2.-5.2.2021 DÚ

1. Slovní zásoba Wb page 78, 6A, napsat do Slovníčku.

2. Textbook page 68, ex. 1a,b

3. Slovní zásoba s youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps

4. Wb page 54, ex 1

5. Ex 3, page 68 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs

   read and translate the story . Answer the questions

6. Test poslat na birdsinging@post.cz. do 5.2.2021

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Health/Health_problems_ar1043064ny

  Good luck!

25.-28.ledna2021 DÚ

1. Slovní zásoba: PS str. 78 zapsát do slovníčku

2. Učebnice str. 65  číst text a odpovědět na otázky  cv. 1,2,3

3. PS str.52-53

4. K článku Romeo and Juliet :

https://www.youtube.com/watch?v=Cp-BUn0Asjc


18.-22.1.2021 DÚ

1. Učebnice str. 64, číst a překládat text

2. Workbook: str 78, slovní zásoba Unit 5 Culture - napsat do Slovníčku

3. Mluvnice: I'll go and ... (Workbook, str. 51, cv. 5)

4. Magazine Gate  poslední číslo: soubor je na Teams článek Romeo and Juliet

DÚ k časopisu Gate: str 6, přeložit článek a vyplnit úkol Tasks. Odpovědí poslat přes Teams nebo na můj školní email, jak jste zvykli. Termín do 22.ledna. Good luck!

11.1.-15.1.2021 DÚ

1. Učebnice str. 63, cv.6

2. Workbook str. 51, cv. 5

3. Mluvnice: workbook str. 72, Unit 5 Experiences - Present perfect

4. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_zf682512xh

Termín odevzdaní 15.1.2021

Good luck!


4.1.2021-8.1.2021

1. Učebnice str. 62, opakování čtení textu

2. Ucebnice str. 63, procv. Everyday English ex. 3

    Workbook str. 50, ex. 2,3

3. Mluvnice: JUST and present perfect - učebnice str. 63, ex. 4

    Workbook str. 51, ex 4

4. DÚ: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Choose_the_correct_Conjugation_sk918341zc

10. - 18.12.2020 Samostudium

1. Učebnice: Unit 5D - číst příběh a poslouchat: page 62, ex.1b

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2. Slovní zásoba v PS str. 78 5D, napsat do Slovníčku.

3. Procvičování: Mluvnice Předpřítomný čas, ever/never

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

4. Procvičování na agendaweb:

   https://agendaweb.org/verbs/past-participle.html

5. Test termín do 18.12.2020

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect/Present_Perfect_og38040he

Pozor! Na Test se dostanete přes Teams. Good luck!


23.11.-27.11.2020

1. Učebnice: Práce s textem - opakování slovní zásoby (PS str.78 5C)

                                         - poslouchat a číst text Making people aware

                                           (uč. str. 60.)

Poslech:https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Práce se slovní zásobou:

https://www.cram.com/flashcards/making-people-aware-7147360

https://www.cram.com/flashcards/memorize/making-people-aware-7147360

https://www.cram.com/flashcards/test/making-people-aware-7147360

https://www.cram.com/flashcards/games/making-people-aware-7147360

2. Učebnice: str. 60, cv. 1,2, str. 61, cv.3

3. DÚ: PS str. 48, cv. 1

18.11-20.11.2020

1. Práce se slovní zásobou: PS str. 78, Unit 5C

2. Procvičování NS past participle: PS, str. 79

3. Poslech (Text v učebnice, str.60), v Poslechu Page 60, ex. 1

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


9.11.-13.11.2020 DÚ

Resty: DÚ z minulého týdne Test Halloween

                                               Překlad článku z časopisu Gate October

 1. Procvičování slovní zásoby: Termín: do 9.11.

- poslech page 58,cv.1

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 2. Mluvnice: Present perfect

 https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

3. Závěrem týdne bude Test na NEPRVIDELNÁ SLOVESA III. TVAR  je v souboru dole a poslat na školní email.

2.11.-6.11.2020 DÚ

Resty! 

 Test Present perfect na email birdsinging@post.cz do 6.11.

 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Present_perfect/Present_perfect_simple_em143476nz

1. Práce s časopisem Gate October, page 6, Text Frightning festivals and spooky ceremonies ( Úvod + odstavec Derry Halloween). Překlad poslatna můj školní email nebo do Teams.

2. Test Halloween

Test poslat na adresu: birdsinging@post.cz

3. Procvičování slovní zásoby: Termín: do 9.11.
- poslech page 58,cv.1

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

4. Mluvnice: Present perfect

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

21.10.2020 DÚ

Zopakovat a nastudovat:

1. PS- Mluvnice: str. 72, 5.1

2. Tabulka nepavidelných sloves: PS, str.79

3. Poslech Present perfect:

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ

4. Pro Ondru Tabulka nepravidelných sloves v souboru

Test Present perfect na email birdsinging@post.cz do 26.října

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_%28ESL%29/Present_perfect/Present_perfect_simple_em143476nz


19.10.Pondělí online hodina v 8:50

Vocabulary test 5A A new home je v souboru. Poslat na email:

galyna.zornyshko@skola-rosice.net

Poslech Present perfect:

https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ

 

14.10.2020 Příprava na Vocabulary test (pondělí 19.10.2020)

https://www.cram.com/flashcards/unit-5a-vocabulaire-project-9734265

https://www.cram.com/flashcards/memorize/unit-5a-vocabulaire-project-9734265

https://www.cram.com/flashcards/test/unit-5a-vocabulaire-project-9734265

https://www.cram.com/flashcards/games/unit-5a-vocabulaire-project-9734265

Pozor! Online hodina ve středu v 8:50

10.října 2020

-Procvičování slovní zásoby (příprava na Vocabulary Test)

https://www.cram.com/flashcards/project-3-unit-5a-b-11340274

https://www.cram.com/flashcards/memorize/project-3-unit-5a-b-11340274

https://www.cram.com/flashcards/test/project-3-unit-5a-b-11340274

https://www.cram.com/flashcards/games/project-3-unit-5a-b-11340274


5.10.2020 Vocabulary Unit 4D

https://www.cram.com/flashcards/4d-5144551


9. - 11. září

  1. Opakujeme mluvnice:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

  1. Poslech: page 48, ex. 1B

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

  1. Napsat slovní zásobu do slovníčku: PS UNIT 4C
  2. Procvičování slovní zásoby a výslovností

https://www.cram.com/flashcards/4c-the-tailor-of-swaffham-5144585

  1. Test online na slovní zásobu

https://www.cram.com/flashcards/test/4c-the-tailor-of-swaffham-5144585

  1. Ověř znalosti slovní zásoby

https://www.cram.com/flashcards/memorize/4c-the-tailor-of-swaffham-5144585

  1. Odměna: Hra na slovní zásobu:

https://www.cram.com/flashcards/games/jewel/4c-the-tailor-of-swaffham-5144585

PřílohaVelikost
Soubor 9.VT 5A.docx14.36 KB
PDF icon Pro Ondru 36.18 KB
Soubor Test: NEPRAVIDELNÁ SLOVESA III. tvar20.66 KB