Angličtina 9 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová

 

Homework na 20.9.2021

Poslech článku str. 40 v učebnici: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_3_Third_Edition_CD1_Track_47.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5 vět umět zpaměti