Angličtina 9 sk. A American presidents - presentation

DÚ na 14.ledna Pátek

Prepare a presentation for one of the American presidents (the presidents' offer is in the file)

Criteria: What all must be in the presentation

1. When and where he was born

2. Education and previous work

3. Presidency

4. What is known for

5. Mount Rushmore National Memorial


DŮ 22.11.-26.11.2021

1.Práce se slovní zásobou na Wocabee Unit 4C 1st part                                2.  Listen to the story: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle   

3. Read and translate.                               

 

 DÚ 15.11.-19.11.2021

1. Slovní zásoba s Wocabee: Balíček 4B 1. a 2. část

2. Poslech příběhu z učebnice str. 46: https://www.youtube.com/watch?v=wfpHMo-68sc

3 . Poslech: How can I get to ..? https://www.youtube.com/watch?v=WuzYrsLHeMw

4. Příprava dialogu How can I get ..?

 

Na základě objednávky placené verze WocaBee  v rámci akce získali žáci dárek:
?? online kurz(y) v aplikaci LangBee v hodnotě 130 Kč (za každou objednanou licenci / kód zvlášť)

 

Aplikace LangBee (www.langbee.app)
funguje podobně jako WocaBee, není však určena pro školy, ale pro jednotlivce / samouky.

 

LangBee kurz = soubor 10-12 balíků slovíček/frází, který sestavovali profesionální lektoři, přičemž balíky obsahují i vysvětlení gramatiky. Po splnění balíčku následuje krátký test, a jeho splněním se odemkne další balík v pořadí. Na splnění kurzu je k dispozici 1 měsíc od aktivace. Na výběr je angličtina nebo němčina (úrovně A1 až B2).

 

Zítra žáci dostanou ode mně  jednoduché pokyny, jak si LangBee kurz(y) aktivovat.
Kurzy je možné aktivovat do 31.12.2021 a jsou přenositelné,
t.j. pokud žák nemá například čas kurz absolvovat, může dárek využít rodič nebo sourozenec.
S pozdravem
za WocaBee tým
Ing. Michal Ošvát
wocabee@wocabee.app 
a učitelka Aj Mgr. Zornyshko


DÚ 1.11.-5.11.2021

1. Poslech: https://www.youtube.com/watch?v=wj_Ljew0150&ab_channel=%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80ABC

2. Mluvnice: 

určitý člen The a neurčitý člen a/an nebo nulová člen s geografický názvy a názvy míst ve městě   

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

 

DÚ 11.10. 15.10.2021

1. SLOVNÍ ZÁSOBA K PROCVÍČOVÁNÍ NA wOCABEE (4A 1.2.)

2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1al5I1hTwM4

   https://www.youtube.com/watch?v=45ETZ1xvHS0


V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy.

 Děkuji. Mgr. Galyna Zornyshko

DÚ na pátek 17.9.2021

1. Příprava na ustní zkoušení o Británie

    učebnice str.40

    jiné zdroje

   

 

 
PřílohaVelikost
Soubor American presidents97.53 KB