Angličtina 7 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme opět používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová