Angličtina 6 Wocabee

 

DÚ 22.11.-26.11.2021
Práce s Wocabee: DODĚLAT balíčky Culture 1. a 2.části a NOVÉ balíčky English across 1.,2. a 3. část do 30.11.
Dál bude následovat Test na slovní zásobu 2.-3.12

 

DÚ na čtvrtek 18.11.2021

1. Učebnice str. 60, číst a překládat text British houses

2. Učebnice str. 20, cv. 1 (ustně)

3. PS str.77, slovní zásoba Culture

4. Wocabee Balík Unit 5 Culture část 1.,2.


Na základě objednávky placené verze WocaBee  v rámci akce získali žáci dárek:
?? online kurz(y) v aplikaci LangBee v hodnotě 130 Kč (za každou objednanou licenci / kód zvlášť)

 

 Aplikace LangBee (www.langbee.app)

funguje podobně jako WocaBee, není však určena pro školy, ale pro jednotlivce / samouky.

 

 LangBee kurz = soubor 10-12 balíků slovíček/frází, který sestavovali profesionální lektoři, přičemž balíky obsahují i vysvětlení gramatiky. Po splnění balíčku následuje krátký test, a jeho splněním se odemkne další balík v pořadí. Na splnění kurzu je k dispozici 1 měsíc od aktivace. Na výběr je angličtina nebo němčina (úrovně A1 až B2).

 

 Zítra žáci dostanou ode mně  jednoduché pokyny, jak si LangBee kurz(y) aktivovat.

Kurzy je možné aktivovat do 31.12.2021 a jsou přenositelné,
t.j. pokud žák nemá například čas kurz absolvovat, může dárek využít rodič nebo sourozenec.
S pozdravem
za WocaBee tým
Ing. Michal Ošvát
wocabee@wocabee.app(link sends e-mail) 
a učitelka Aj Mgr. Zornyshko


DÚ 1.11.-7.11.2021 Příprava na Test s Wocabee ( 5C 1.,2.,3.)

1. Slovní zásoba s Wocabee: nový balíček 5D 2.část

2. Dodělat balíčky 5C 1.,2.,3. části. Termín je prodloužen

3. Opakujeme: https://www.youtube.com/watch?v=56EWWyZ-t-0&ab_channel=V%C3%ADtek%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD

4. Unit 5C: https://www.youtube.com/watch?v=NR3cHKmIHw4&ab_channel=V%C3%ADtek%C5%A0%C5%A5astn%C3%BD

5. Samostatné procvičování Unit 5D a vyplň všechny pokyny  (fotit a posílat nemusíte)

Good luck!             

            


V letošním školním roce budeme používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy.

Děkuji. Mgr. Galyna Zornyshko


DÚ na 16.9.2021

Příprava na Minitest: Předložky místa

1. učebnice str. 52-53

2. PS: str. 70 5 Places