Angličtina 6-2

 

 

Úkoly do 6.2.2021

 

Vypracovat z PS  str. 31 a 32. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Z projektu na téma minulá nebo vysněná dovolená  umět zpaměti 10 vět. Kdo projekt neposlal, tak napraví a pošle do konce tohoto týdne. To samé platí i pro str. 30 z pracovního sešitu. Vypracované odpovědi str. 30 z pracovního sešitu máte v přílohách.

Zapsat a naučit se slovíčka str. 77 oddíl D  - English across the curriculum.

Úkoly do 30.1.2021

 

Vypracovat z PS celou str. 30. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Zpracovat projekt na téma minulá nebo vysněná dovolená v rozsahu 20 vět. V rámci projektu odpovědět na otázky v čase minulém: Kam jste jeli? S kým jste byli? Kde jste pobývali? Jaké to bylo? Jaké bylo počasí? Co jste dělali? Jak dlouho jste tam byli? Použíjte slovesla ze souboru PAST SIMPLE - VERBS, který již máte z minula vložený v Teamsech i zde v přílohách. Projekt vypracujte na A4 a doplňte obrázkem, nebo fotografií.

Příští týden bude test z pravidelných a nepravidelných sloves ze souboru PAST SIMPLE - VERBS.


Úkoly do 22.1.2021 

 

Vypracovat z PS celou str. 26,27,28 a str. 29/cvi. 4. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net (žáci s PO2 a s PO3 nemusí na  straně 24 vypracovat jakékoli jedno cvičení) 

Vytisknout nebo opsat novou gramatiku v souboru s názvem PAST SIMPLE - NEGATIVE  do sešitu na gramatiku. To samé platí pro soubor s názvem PAST SIMPLE - VERBS. Nepravidelná slovesa zapsat to sešitu se slovíčky. U nepravidelných sloves je nutné se naučit první a druhý tvar slovesa. Soubory jsou uloženy v souborech na teamsech v týmu AJ 6B. Dále jsou uloženy zde v přílohách.

Úkoly do 15.1.2021 

 

Vypracovat z PS celou str. 24 a str. 25/cvi. 4. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net (žáci s PO2 a s PO3 nemusí na  straně 24 vypracovat jakékoli jedno cvičení) 

Vytisknout nebo opsat novou gramatiku WAS, WERE do sešitu na gramatiku. Soubor s názvem WAS, WERE je uložen v souborech na teamsech v týmu AJ 6B. Dále je uložen zde v přílohách.

Úkoly do 1.1.2021 

 

Vypracovat z PS celou str. 19 a str. 22/cvi. 4. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net (žáci s PO2 a s PO3 nemusí na každé straně vypracovat jakékoli jedno cvičení)

Zpracovat PROJEKT na formát A4. Projekt bude o jednom zvířeti. V projektu budou zodpovězny otázky: Kde zvíře bydlí? Jak vypadá? Co jí? Jak se hledá potravu? Doporučuji použít informace z textu v učebnici na str. 29 a v projektu uvést, do které skupiny (savci, plazi, ptáci, ryby, obojživelníci) zvíře patří. Požadováno je 20 vět a nakreslit, nebo nalepit obrázek. Nad projektem se zamysli, začni s ním nejlépe před Vánoci! 

Zapiš do slovníčku a nauč se slovíčka: PS str. 76 a str. 77 Lekce 3 HOLIDAYS oddíl A Where were you last week? a oddíl B Our holiday.

Procvičuj gramatiku na internetových stránkách umímeanglicky. Nastav si tam obtížnost pro mix času přítomného prostého a času přítomné průběhového. Pro příklad vkládám odkaz. https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous

Výsledky screenuj a ulož do příspěvku v týmu Aj 6B. 

Přeji pohodové Vánoce všem!

Výuka  14.12. a 15.12.2020

V pondělí výuka distančně III. vyučovací hodinu a v úterý II. a III. vyučovací hodinu. Připravte si domácí úkoly - PS str. 21/ cvičení 4,5,6 a str. 23/ cvičení 5,6.

Měli jste vypracovat a poslat do 20.hodin soboty 12.12.2020.

Úkoly na 23.11.2020 

Vypracovat z PS str. 10,11,12,13. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net (žáci s PO2 a s PO3 nemusí na každé straně vypracovat jakékoli jedno cvičení)

Zpracovat projekt A Year in My Life - dle návodu v učebnici na str. 19 ve formátu dvou A4. - Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Vypracovat test na odkaze a zaslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on

Vypracovat cvičení na present simple v odkaze: toto neplatí pro Páju, Štěpu, Romču, Justina a oba Tomáše. Ti již splnili. Ostatní splnit. Tento odkaz se týká Halloweenu.

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6962

Po vyplnění všech cvičení v odkaze potvrdit DONE. Výsledek tvé práce print screenem přenes do wordu a pošli na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net


Připravit aktivitu týkající se domácích prací. Předvést ji tak, aby ostatní poznali. Jako background k tomu přidejte oblíbenou píseň. 


Gramatiku procvičuj: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Zadané úkoly dělejte postupně a posílejte na mail. 


Úkoly na 9.11.2020

Vypracovat z PS str. 8, 9. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Přepsat slovíčka a naučit se je ze strany 75 celý první sloupec.

Vypracovat cvičení na present simple v odkaze:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6962

Po vyplnění všech cvičení v odkaze potvrdit DONE. Výsledek tvé práce print screenem přenes do wordu a pošli na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net


Úkoly na 2.11.2020

Vypracovat z PS str. 5, 6 , 7. Vypracované ofotit či oskenovat a poslat na mail: jana.venzarova@skola-rosice.net

Umět číslovky řadové od 1 do 30 slovem i písemně. Vhodné procvičovat na:

https://www.umimeanglicky.cz/vpisovacka-ordinal-numbers-2-uroven/1781

Umět měsíce vzestupně i sestupně. Vhodné procvičovat na:

https://youtu.be/v608v42dKeI

Do příloh jsem vám vložila soubor, se kterým jsme pracovali poslední hodiny. Můžete vytisknout a nalepit do gramatiky. Nebo, a to doporučuji, dle předlohy přepsat do sešitu na gramatiku. Zapsat obvyklým způsobem: věty oznamovací, otázky, zápor a uvedená příslovce. Budu kontrolovat zápisy, zda máte vše.


Úkoly na 19.10.2020

Připomínám domácí úkol z PS page 5/ exercise 4 

Rubrika: