Angličtina 5

 

1.9. - 11.9.2020

 • Kontrola pomůcek a potřeb na Aj, podepisování sešitů, linkování okrajů (do úterý 15.9.)
 • Seznámení s obsahem a cíli výuky Aj

 

14.9. - 24.9.2020

 • Představení se, pozdravy, konverzace
 • Pracovní sešit strana 2, cvičení 1, 2; strana 3, cvičení 3, 4
 • Opakování čísel do 100, diktát čísel
 • Pracovní sešit strana 6, cvičení 1, 2, 3, 4
 • Slovník - zapsat slovíčka, naučit - PS strana 74: 1 Introduction, A Hello
 • 24.9. test - diktát čísel
 • Učebnice strana 6 In the classroom, cvičení 1, 2, 4
 • Pracovní sešit strana 5, cvičení 2, 3, 4, 5
 • Do slovníku zapsat slovíčka strana 74, 1B - ke slovu woman - do 1.10.
 • Testy: 29.9. - rozhovory (viz PS strana 2 - 3), 1.10. - otázky a odpovědi (What´s your name? Do you like ice cream? apod. - podobné otázky jsou ve školním sešitu) 

 

29.9. - 13.10.2020

 • Opakování slovní zásoby ze slovníčku, průběžně budou v hodinách krátké testy na slovíčka
 • Neurčitý člen a/an, použití ve větách, odpovědi na otázku What´s this?, varianty odpovědí, práce s obrázky
 • Pokyny, plnění pokynů podle zadání
 • Pracovní sešit strana 4, cvičení 1
 • Telephone numbers: pracovní sešit strana 7, cvičení 6, 7
 • Jednotné a množné číslo, pravidla tvoření a nepravidelné tvary
 • There is - There are: tvoření vět podle obrázků
 • Sloveso "TO BE", tvary

14.10. - 16.10.2020 (distanční výuka)

 • Zopakovat tvary množného čísla - školní sešit a učebnice strana 10 - 11
 • Pracovní sešit strana 8, cvičení 4; strana 9, cvičení 5
 • Výuka online - Teams - čtvrtek 15.10., 8:45 - 9:30 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS

 

19.10.  - 23.10.2020 (distanční výuka)

 • Do slovníku zapsat a naučit se slovíčka strana 74, 1 C, D - ke slovu women - do 22.10. (zadáno 13.10.), přehled výslovnosti znaků najdete v příloze
 • Pracovní sešit strana 9, cvičení 6 - dokončit, strana 10, cvičení 1 - 4, strana 11, cvičení 5
 • Výuka online - Teams - úterý 20.10., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 22.10., 8:50 - 9:35 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS
 • Zopakovat abecedu: učebnice strana 10, cvičení 2: (Page 10, Exercise 2): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/audio?cc=cz&selLanguage=cs

 

2.11.  - 6.11.2020 (distanční výuka)

 

9.11.  - 13.11.2020 (distanční výuka)


16.11.  - 20.11.2020 (distanční výuka)

 • Zopakovat přivlastňovací zájmena (přehled v PS strana 66, 2.5)
 • Přivlastňovací ´s - PS strana 67, 2.6b - přečíst přehled, procvičit v PS strana 14, cvičení 1, 3; strana 15, cvičení 4
 • Do slovníku zapsat a naučit se slovíčka strana 74 - 75, 2C - ke slovu yes - do 19.11.
 • Výuka online - Teams - čtvrtek 19.11., 8:50 - 9:35 hodin, zkontrolujeme cvičení v PS

 

23.11.  - 27.11.2020 (distanční výuka)

 

10.12. - 18.12.2020 (uzavření školy), samostatná práce pro žáky:

 

4.1. - 8.1.2021 (distanční výuka)

 • Výuka online - Teams - úterý 5.1., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 7.1., 8:50 - 9:35 hodin
 • V tomto týdnu zkontrolujeme vše, co bylo zadáno jako samostatná práce v době uzavření školy
 • Procvičujte zadaná cvičení na webových stránkách

 

11.1. - 15.1.2021 (distanční výuka)

 • Pracovat na projektu My family, vzor projektu je v učebnici na straně 27, projekt ofotit nebo oskenovat a odeslat nejpozději 20.1.2021 na email: marcela.kohoutova@skola-rosice.net (bude sloužit jako podklad pro hodnocení Aj v 1. pololetí)
 • Opakovat a procvičovat slovní zásobu ve slovníku a zapsat nově slovíčka v PS strana 75 - 3B ke slovu spider, naučit 
 • Sloveso have got (tvary have got - has got), projít tabulky v učebnici strana 29: Grammar - cvičení 3a a 5; do školního sešitu vypracovat z učebnice cvičení 4 na straně 29 (doplnit tvary have got - has got, využít přehledy v tabulce nahoře)
 • Procvičování 1: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs
 • Procvičování 2: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
 • Opakovat dny v týdnu (zkoušení)
 • Vypracovat cvičení v PS: strana 22, cvičení 1, 2, 3; strana 23, cvičení 4,5
 • Výuka online - Teams - úterý 12.1., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 14.1., 8:50 - 9:35 hodin

 

18.1. - 22.1.2021 (distanční výuka) 

 

25.1. - 28.1.2021 (distanční výuka) 

 • Opakování a procvičování vět s have/has got: učebnice strana 31, cvičení 5 - pracovat podle vzoru, věty zapsat do školního sešitu
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 75 - 3C (ke slovu tenký)
 • Colours and pets: pracovní sešit strana 26, cvičení 1 - vybarvi obrázky podle vět
 • Procvičovat učivo na webových stránkách uvedených v předcházejících týdnech
 • Výuka online - Teams - úterý 26.1., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 28.1., 8:50 - 9:35 hodin

 

1,2. - 5.2.2021 (distanční výuka)

 

8.2. - 12.2.2021 (distanční výuka) 

 • Sloveso have/has got - tvoření kladných a záporných vět: pracovní sešit strana 27, dokončit cvičení 4 - 5. a 6. věta, pracovat podle vzoru
 • Čtení s porozuměním - učebnice strana 32, přečíst příběh, přeložit, vědět, o čem příběh je; poslech: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs (Page 30, Exercise 1a)
 • My school - nová slovní zásoba - učebnice strana 34, cvičení 1, podívat na obrázky - pojmenování předmětů ve škole: poslech slov (čísla u předmětů v poslechu neodpovídají číslům ve cvičení 1 - zaměřit se hlavně na výslovnost slov: vysvětleno při online výuce ve čtvrtek 4.2.): https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs (Page 34, Exercise 1a)
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 75 - 3D (ke slovu návrhářství a technologie), do 25.2.
 • Pracovní sešit strana 28, cvičení 1, 2
 • Výuka online - Teams - úterý 9.2., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 11.2., 8:50 - 9:35 hodin (ve čtvrtek také test ze slovní zásoby 3C - bude vysvětleno v úterý)

 

22.2. - 26.2.2021 (distanční výuka)

 • My school - učebnice strana 34 - 35, cvičení 2 - prohlédnout si rozvrh hodin, obrázky s textem, zapsat odpovědi na otázky (do školního sešitu) - bude vysvětleno v úterý 23.2.
 • Pracovní sešit strana 29, cvičení 3
 • Výuka online - Teams - úterý 23.2., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 25.2., 8:50 - 9:35 hodin

 

1.3. - 5.3.2021 (distanční výuka)

 • My school - učebnice strana 39 - příprava na projekt, tento týden vytvořit vlastní rozvrh hodin - My timetable (bude blíže vysvětleno v úterý)
 • Opakování: have/has got, animals: učebnice strana 38, cvičení 2, 3 - zapsat do školního sešitu
 • Test - ve čtvrtek 4.3. - slovní zásoba PS strana 75 - 3D: ke slovu Design and Technology
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 75 - 3D - Culture (ke slovu year), do 9.3.
 • Výuka online - Teams - úterý 2.3., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 4.3., 8:50 - 9:35 hodin

 

8.3. - 12.3.2021 (distanční výuka)

 • My school and my timetable: PS strana 29, cvičení 4 - doplň informace o sobě, své škole a rozvrhu hodin
 • Ověř si své pokroky: PS strana 30, cvičení 1, 2, 3
 • Test - čtvrtek 11.3. - překlad vět do angličtiny (použití have got/has got, haven´t got, hasn´t got), procvičíme ještě v úterý
 • Možnost procvičování na test: https://agendaweb.org/exercises/verbs/have/present-simple-forms-1
 • https://agendaweb.org/exercises/verbs/have-not-got.htm
 • Výuka online - Teams - úterý 9.3., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 11.3., 8:50 - 9:35 hodin (hodiny zůstávají ve stejném čase, změna není tento týden potřeba)

 

15.3. - 19.3.2021 (distanční výuka)

 • Opakování učiva - PS strana 31, cvičení 4, 5
 • PS strana 30 - vypracována samostaně minulý týden, poslat ke kontrole a ohodnocení (Teams nebo email) - do 17.3.
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 75 - 76: 3D - English across the curriculum (ke slovu together - spolu), do 18.3.
 • Výuka online - Teams - úterý 16.3., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 18.3., 8:50 - 9:35 hodin 

 

22.3. -26.3.2021 (distanční výuka)

 

29.3. - 31.3.2021 (distanční výuka)

 

 6.4. - 9.4.2021 (distanční výuka)

19.4. - 23.4.2021 (distanční výuka)

 • Opakování časových údajů: úterý 20.4. - práce ve dvojicích (místnosti Teams), připravit papírové hodiny 
 • Test - ve čtvrtek 22.4. - slovní zásoba - PS strana 76 - 4A,B
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 76: 4C - Free time (ke slovu tennis - tenis), do 23.4.
 • Pracovní sešit strana 34, cvičení 1, 2 (opora v učebnici strana 42 - obdobný text)
 • Výuka online - Teams - úterý 20.4., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 22.4., 8:50 - 9:35 hodin 

 

3.5. - 7.5.2021 (distanční výuka)

 • Opakování slovní zásoby - Free time - pracovní sešit strana 36, cvičení 1
 • Přítomný čas prostý - prostudovat přehled - PS strana 69 - 4.3 - oznamovací věty, 4.4 - zápor
 • Procvičování: PS strana 36, cvičení 2 - tvoření oznamovacích vět, strana 36, cvičení 4 - tvoření záporných vět
 • Nová slovní zásoba - zapsat do slovníku a naučit slovíčka: strana 76: 4D - ke slovu winter - zima, do 7.5.
 • Možnost procvičování: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs (exercise 1 - 3)
 • Výuka online - Teams - úterý 4.5., 10:30 - 11:15 hodin, čtvrtek 6.5., 8:50 - 9:35 hodin  

Procvičování:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise5?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit01/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

PřílohaVelikost
Soubor výslovnost aj.docx18.61 KB