Angličtina 2 Happy house 2: Lekce 4: HAPPY FACES/Šťastné tváře

DÚ 27.-31.1.2022

Cílové učivo:

- opakovat části obličeje

- I'VE GOT SPOTS ON MY FACE/ Mám skvrny na obličeji

- hands/ruce

Doplňkové učivo:

- tummy/tami/bříško

- Oh, dear! /ou die/No páni!

Učebnice str. 38: číst příběh, poslech: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_57.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

str. 39 číst


DÚ 17.1.2022

 Pojmenujeme anglicky pět smyslu

Označime  části těla, které smysly využívají

1. Cílové učivo:

- I see with my eyes/ Vidím očima

- hear/ slyšet

- taste / ochutnávat

- smell / čichat

- touch /tač/dotýkar se

- části obličeje

- hands / hendz/ ruce

2. Učebnice, str. 37. Poslech:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_55.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_56.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

3. Písničku opakovat: učebnice, str. 35

nahrávka:https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_53.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

4. Doplňkové učivo: 

- Can you smell? / Cítíš to?

Pracovní sešit, str. 32DÚ14.1.2022

 

1. Cílové učivo:

- I've got green hair/Já mám zelené vlasy

- části obličeje

- barvy

2. Učebnice, str. 34, poslech: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_51.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

3. Písnička: učebnice, str. 35

nahrávka:https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_53.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


DÚ 5.1.2022

1. Cílové učivo:

- face /feis/ obličej                 hair /hee(r)/ vlasy

- eyes /aiz/ oči                      nose /neuz/  nos

- ears /iez/ uši                      mouth  ústa

Look at my face./Podivejte se na můj obličej.

https://www.youtube.com/watch?v=Ma5EMrurTmU

2. Doplňkové učivo:

- It's me! / To jsem já!

- Oh, can't you see? / Copak nevidíš?

3. Učebnice str.32-33

https://www.youtube.com/watch?v=ZdXbe574brQ

4. Písnička Look at my face

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_49.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5. Karty s obrázky a se slovy


DÚ 6.12.- 12.12.2021

1. Slovní zásoba: cow /kau/ kráva   (cows mn.č. krávy)

                         butter/bute/máslo

                         field/fi:ld/ pole       (fields mn.č.)

                         wheat/wi:t/pšenice

                        cereal/'sieriel/ cereálie

                        cake/keik/dort          (cakes mn.č.)

                        tree/tri:/strom          (trees mn.č. stromy)

2. Učebnice str. 27

   Poslouchej a ukaž:

  https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_41.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

  - From cows we get milk            Od krav získáváme mléko

 -  From milk we get yoghurt, butter, cheese, ice cream/Z mléka dostaneme jogurt, máslo, sýr, zmrzlinu

 - From fields we get wheat/ Z pole získáváme pšenici

  - From wheat we get bread, pasta, cereal, cakes/Z pšenice získáváme chléb, těstoviny, cereálie, koláče

3. PS str. 24: Přiřad' a vybarvi

   Příklad: We get oranges from trees/Získáváme pomeranče ze stromů

Good luck!/Hodně štěstí!


DÚ 29.11.- 5.12. 2021

1. Cílové učivo:

 Do you like (cheese)?/ du: ju: laik... Máš rád (sýr)?

Yes. Ano. No. Ne (opakování)

2. Doplňkové učivo:

Look on the table. Podívej se na stůl

I'm hungry too. Já mám taky hlad

Watch this! Podívej se na tohle!

Be carefull! Bud' opatrný.

3. Materiály a příprava:

- učebnice, str. 24 Poslouchej příběh:

 https://www.youtube.com/watch?v=92DF9pvMJfk

- učebnice, str. 25  Poslouchej a zazpívej: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOgjmzUfB3Y

Poslech pro šikulky: https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc

  DÚ 16.11.- 21.11.2021

1. Slovní zásoba v učebnice na str. 22-23 a v PS str. 74( podtrhnutá slova) 

2. Poslouchej a opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=O0X569teF9o

3. PS str. 20 


DÚ 12.11.-15.11.2021

Dotvořit knížečku k Lekce 2: School time


1.11.-7.11.2021 Zábavné opakování: Lekce 2: School time

1. Poslouchej a opakuj: https://www.youtube.com/watch?v=7GeovX0fp7I&t=48s&ab_channel=Radka%C5%A0vambergov%C3%A1

2. Poslouchej a ukaž na obrázku ( procvičování slovní zásoby) 

https://www.youtube.com/watch?v=nkR8tHJOC4A&ab_channel=ValeriaOndetti

3. Opakuj slovní zásobu a poslouchej příběh Hello, Tina:

https://www.youtube.com/watch?v=p_pCeRKi6vE&ab_channel=Radka%C5%A0vambergov%C3%A1  

4. Opakování s Pracovním sešitem:

https://www.youtube.com/watch?v=ULbUKfz7ZdU&ab_channel=Radka%C5%A0vambergov%C3%A1

5. Zpívej písničku The clock song:

https://www.youtube.com/watch?v=ZXXqhMlnG_s&ab_channel=ValeriaOndetti

6. Pro šikulky Hra:       Seřaď‘    písmenka anglické abecedy za 30 vteřin

Klikni na Start a hra se spustí až klikneš na první písmeno anglické abecedy A   

https://1c7951e0f713f82c10d3-9c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/abc/index.html

Good luck!                 

                   

DÚ 20.10.-24.10.2021

1. Opakovat poslechy y předchozího DÚ

2. Procvičovat slovní zásobu pomocí první a druhé sady kartiček

3. Učebnice str.16 Poslech příběhu Hello, Tina

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_22.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

4. Poslouchat a zpívat písničku: Listen, it's a red clock (učebnice, str. 17)

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_24.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

5. Pracovní sešit: dodělat cv. na str. 15 


DÚ 13.10 - 18.10.2021 SCHOOL TIME

1. Slovní zásoba v učebnice na str. 15 a v PS str. 73( podtrhnutá slova)

https://www.youtube.com/watch?v=7GeovX0fp7I

https://www.youtube.com/watch?v=nkR8tHJOC4A

2. Procvičovat slovní zásobu pomocí druhé sady kartiček

3. Pro šikulky:

https://www.youtube.com/watch?v=4HZigznysc0


Dodatečně k DÚ: Příprava na pondělní test

 

1: Opakování slovní zásoby:

 

-         PS, str.73 Lekce 1 (označená slova)

 

-          Hra s kartičkami: Přiřazovat slova a obrázky

 

-         Zopakovat činnosti v celé lekce (např. Can zebra run? Yes/No)   Učebnice, str.6-13

 

2. Opakování: Poslech k učebnice, str.11

 

- Poslouchej:

 

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

-         Poslouchej otázku a odpověz:  Yes/No

 

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_15.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

3. Opakování: Poslech k učebnice, str. 12

 

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_16.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Domácí procvičování    4.10.2021 - 10.10.2021

1. Učebnice str.10-11

Poslech str. 10: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_13.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Poslech str.11 https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_third_CD1_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

2. Slovní zásoba: Pracovní sešit str. 73

   - Can zebras run? Umí zebry běhat?

   - climb trees  šplhat po stromech

   - fly létat


Domácí procvičování    29.9.2021 - 4.10.2021

1. Posloucháme a nacvičujeme písničku

https://www.youtube.com/watch?v=tk3goV9cK3Y

https://www.youtube.com/watch?v=13m1JmSgkK4

2. Doma si procvičujte slovní zásobu pomocí kartiček s obrázky a slovy.


Domácí procvičování    8.9.2021 - 13.9.2021

1. Seznámení s anglickou abecedou   

Učebnice: str. 4-5 s poslechem:

https://www.youtube.com/watch?v=5Axy07qL6P4

Poslouchej a opakuj.


Domácí procvičování   15.9.- 22.9.2021

1.Písnička k poslechu: English Alphabet (klikni, poslouchej a opakuj)

https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU

2. Písnička "Alphabet Animals" (poslouchej)

 https://www.youtube.com/watch?v=_Wp0vZnR_FM

 


Domácí procvičování   22.9.- 29.9.2021

1. Poslouchej a poznej slovní zásobu Animals

https://www.youtube.com/watch?v=dX-yN7m9oH8