Aktuality - Sluníčka

Týdenní plán od 23. do 27. května 2022

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – Změny počasí a přírodní jevy

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Týdenní plán 16. 5. - 20. 5. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI – Zvířata ze ZOO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 9. do 13. května

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Kompetence k řešení problémů: zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Týdenní plán 2. 5. - 6. 5. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán aktivit: 25. až 29. dubna 2022

INTEGROVANÝ BLOK: ČÁP JEDE V KOČÁŘE – Čarodějnický rej

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Týdenní plán 19. 4. - 22. 4. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ČÁP JEDE V KOČÁŘE“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán: 11. - 15. dubna 2022

INTEGROVANÝ BLOK:   „ČÁP JEDE V KOČÁŘE“ – Velikonoční tradice

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Středa 13.4. – Narozeninový den – prosíme o suroviny nejdéle do středy ráno.
  • Čtvrtek – MŠ v provozu pouze po přihlášené děti.
  • Pátek – Velikonoční prázdniny

 DÍLČÍ CÍLE:

Týdenní plán 4. 4. - 8. 4. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „ČÁP JEDE V KOČÁŘE“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Týdenní plán od 28. března do 1. dubna 2022

INTEGROVANÝ BLOK:     VOLÁM TĚ, SLUNÍČKO – Vynášení Moreny, volání jara

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům; odhaduje své síly

Týdenní plán 21. 3. - 25. 3. 2022

INTEGROVANÝ BLOK: „VOLÁM TĚ, SLUNÍČKO“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Sluníčka