Aktuality - Beránci

činnosti na týden 17. - 21. května 2021 - jevy v přírodě, dinosauři

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – Dinosauři, počasí 17. – 21. května 2021

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční(vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

komunikativní kompetence- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

činnosti na týden od 10. do 14. května 2021 - Vesmír

INTEGROVANÝ BLOK: „ŽIJEME NA ZEMI - Vesmír“

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

plán činností na týden od 3. do 7. května 2021 - Maminka má svátek

INTEGROVANÝ BLOK: ŽIJEME NA ZEMI – maminka má svátek 3. – 7. května 2021

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům, dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

činnosti na týden 22. - 26. 2. 2021 - Masopust

INTEGROVANÝ BLOK: „ÚNOR BĹÝ, POLE SÍLÍ“ – 22. 2. – 26.2. 2021 MASOPUST   

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

k učení – uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

k řešení problémů – rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

činnosti na týden 8. - 12. 2. 2021 - povolání, profese

INTEGROVANÝ BLOK: “ Únor bílý, pole sílí“ - povolání

ČINNOSTI PRO RODIČE:

  • Pro rodiče dětí, které budou chodit o jarních prázdninách do MŠ – provozní doba zkrácena do 16:00 hodin

 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

chovat se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně              

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umět odmítnout

 

Týdenní plán: 1.2. - 5.2. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Únor bílý, pole sílí“ – Materiály, hmotnosti – délka, výška, váha

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 25. - 29. 1. 2021 - Zdraví

INTEGROVANÝ BLOK: LEDEN, ZAMKNE VODU LEDEM – zdraví, nemoci

                 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

kompetence k řešení problémů – užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

Týdenní plán: 18. - 22. 1. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Leden vodu zamkne ledem“ – Zimní sporty

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

činnosti na týden 11. - 15. 1. 2021 - "Charakteristické znaky zimy"

INTEGROVANÝ BLOK: LEDEN, ZAMKNE VODU LEDEM

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

kompetence k učení- učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

kompetence k řešení problémů – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Týdenní plán: 4. - 8. 1. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Leden vodu zamkne ledem“ – Tři králové

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

  • - k učení: odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
  • - k řešení problémů: chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé

   řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality - Beránci