Akce školy

Týdenní plán: 25. - 29. 10. 2021

INTEGROVANÝ BLOK:     „Podzim přichází a nese dárky“ – Listnaté a jehličnaté stromy, barvy

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

Kompetence k učení: klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Drakiáda

Dne 13.10.2021 se po dvouleté odmlce opět uskutečnila na místním fotbalovém hřišti drakiáda. Ve spolupráci se základní školou jsme prožili, troufám si říct, velmi vydařené odpoledne. I díky příznivému počasí dorazilo na naši drakiádu téměř devadesát malých účastníků za doprovodu jejich rodičů.  Drakiádu si užívali plnými doušky, bylo připraveno mnoho stanovišť s různými úkoly. Děti si vyzkoušely skákaní v pytli, házení šiškami na cíl, poznávaly hmatem předměty v košíku, namotávaly draka na provázek apod. Za splněné úkoly si vysloužily sladkou odměnu a lehké občerstvení. Jako překvapení bylo pro děti připraveno malování na obličej, které se potkalo s velkým úspěchem. Samozřejmě naším hlavním úkolem bylo vypustit draky na oblohu.

Komorní filharmonie Pardubice v naší škole

Již podruhé jsme přivítali v naší škole hudebníky Komorní filharmonie Pardubice, tentokrát s programem Svět muzikálů. Myslím, že každý uslyšel nejméně jeden úryvek melodie nebo píseň, kterou poznal nebo mu byla povědomá. Protože se jednalo o program vzdělávací - hudební, doprovázený mluveným slovem, projekcí fotografií či filmových ukázek a samozřejmě melodiemi z muzikálů, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z dějin tohoto hudebního žánru a zaposlouchali se do melodií z muzikálů Zpívání v dešti, Hello Dolly, Hair, Noc na Karlštejně...

Svět práce ve 2.třídě a 3.třídě - podzimní tvoření z přírodnin

Tak trochu jsme si pohráli s přírodninami a myslím,že se děti vyřádily. Můžete se přesvědčit na fotografiích. A úplně skvěle jim šla spolupráce ve skupinkách. Tavná pistole byla pro někoho hračkou. A kdo se bál, zkusil vyrábět aranžování bez ní.

TECHNOhrátky v Chroustovicích

Ve středu 13. 10. 2021 se naše 8. třída vypravila do Chroustovic. Napjatě jsme čekali na autobus, ve kterém již byli připraveni žáci z Chrasti a Kameniček. Po příjezdu nás zaskočila hojná účast škol. V Zrcadlovém sále místního zámku se zúčastnilo akce 109 žáků z 9 základních škol. 

Drakiáda

Každoročně s říjnem se všichni těšíme na naši oblíbenou DRAKIÁDU, která se tento rok konala ve středu 13. 10. 2021 na fotbalovém hřišti Dynamo Rosice. Tuto akci pořádala základní škola ve spolupráci s mateřskou školou Rosice.

Počasí si s námi trošku hrálo, až do poslední chvíle nebylo jasné, zda trošku nezmokneme. Naštěstí vše dobře dopadlo a počasí se umoudřilo. Nespadla nám ani kapka a my jsme si mohli užít tento krásný den plný zajímavých stanovišť, dobré nálady a příznivého větru pro pouštění draka. 

Drakiáda - 1. třída

Naším tématem výtvarné výchovy a světa práce byla drakiáda. Nebyla to ale žádná náhoda. Chtěli jsme se naladit na odpolední pouštění draků, které se konalo na fotbalovém hřišti.


Draci
A. M. U.
A. Z.
E. N.
E. P.
L. M.
L. S.
S. Š.
V. K.
Drakiáda_1
Drakiáda_2
Drakiáda_3
Drakiáda_4

Záhada? Ne. Fyzika! aneb Jak probíhala fyzika v 6. třídě


Dá se pít brčkem, ve kterém je díra?

Drží pohromadě vajíčko bez skořápky? A dá se takové vajíčko jednoduše „vyrobit“?

Praskne balónek, když ho propíchneme špejlí?

A na čem závisí, jak silně bude svítit žárovka?

Otestujte své smysly a dovednosti

Pokud máte rádi interaktivní výstavy, v Paláci Pardubice se od 9. do 20. října 2021 jedna taková koná. Vstup je volný, zdarma a není potřeba žádná registrace. Výstava nabízí 15 stanovišť z různých oblastí – trénink paměti, poznávání podle hmatu, čichu, zvuku, poslouchání zvuků (na základě frekvencí - deváťáci už vědí :-)), poznávání orgánů v lidském těle, měření síly atd. Nechybí také virtuální realita :-).

Určitě doporučuji navštívit, pokud budete mít cestu do Pardubic, chuť vyzkoušet si něco nového a budete mít přibližně půl hodiny až 1 hodinu času.

Pozorování krajiny, podzimní tvoření - 1. třída

V rámci prvouky jsme se minulý týden vydali na venkovní obhlídku okolí školy. Pozorovali jsme změny přírody. Nejvíce nás ale zajímaly stromy a keře. Stromy jsme si rozdělili na dvě hlavní skupiny - na jehličnaté a listnaté, a ukázali jsme si jaký je mezi nimi rozdíl.


PRVOUKA - Pozorování přírody
PRVOUKA - Pozorování přírody
Sp, Vv - Žaludy, Podzimní skřítci

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy