Akce školy

Návštěva odborných učeben v ZŠ Chrast

V květnu jsme s žáky 8. třídy navštívili ZŠ v Chrasti, kde pro nás pan učitel chemie připravil pokusy k bádání. Téma navazovalo na námi probíranou látku z chemie - kyseliny a hydroxidy.Žáci se nejprve seznámili s laboratoří, s bezpečnostními pravidly a poté začali pracovat. 

Začali pokusem - barvení plamene, který měl u žáků velký úspěch. Učili se zapalovat chemický kahan, dále měli tři vzorky neznámých látek, které museli rozlišit na kyselinu, hydroxid a vodu pomocí indikátoru lakmusu. Už se těšíme na další návštěvu učeben příští školní rok.

Více od žáků:

Beseda o AIDS v 9.třídě

V květnu navštívil 9. třídu pan Tomáš Řehák, který jezdí po celé ČR a velké části světa, kde hovoří k žákům a studentům na téma AIDS, vztahy a sex.

V pětihodinovém bloku seznámil žáky s nemocí AIDS, s prevencí, s různými životními příběhy a osudy.

Přesto, že se jedná o vážné téma, pan Řehák dokáže mluvit s jakýmsi nadhledem, humorem. Přednáška se nám moc líbila a přinesla velmi důležité informace.

 

Výtvarná soutěž

Dům dětí a mládeže v Chrudimi vyhlašuje každoročně výtvarnou soutěž na zajímavé téma pro děti z mateřských a základních škol. Letošní téma pod názvem Jarní mláďátka nápaditě ztvárnili žáci šesté a sedmé třídy a z nejlepších odeslaných prací se porotě nejvíce líbil výkres Karolíny Kaplanové ze šesté třídy. Kája nakreslila roztomilého zajíčka, kterého hledejte v obrazové příloze mezi kolouškem a pejskem.

Recitace u pomníku při lampionovém průvodu 6.5.2022

Lampionový průvod a hlavně recitace u pomníku se vydařila. Velké poděkování za účast patří našim žákyním - Adélce Zichové a  Barunce Paulusové ze 2.třídy, Haničce Chmelíkové ze 6.třídy i Anetce Laubové ze 7.třídy. Recitovat před tolika lidmi při důležitém okamžiku a do mikrofonu chtělo velkou odvahu. Děvčata to zvládla na výbornou!

Lampionový průvod

Lampioňák

Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2022!

Ukliďme Česko! Ukliďme Rosice 2022!

Po tříleté pauze se děti ze základní i mateřské školy opět zapojily do úklidu obce. Za úklidový den jsme si vybrali pátek 22. 4. a oslavili jsme tak zároveň i Den Země.

Recitační soutěž

Ve středu 27. dubna se konalo školní kolo recitační soutěže. Porota si vyslechla kratší i delší básničky a udělila diplomy a ceny malým i větším recitátorům v těchto kategoriích:

Ekocentrum Paleta Pardubice

V rámci oslav Dne Země se žáci sedmé a deváté třídy zúčastnili ve čtvrtek 21. dubna výchovně vzdělávacích programů v Ekocentru Paleta v Pardubicích. Tématem programu sedmáků byly ohrožené lesy a jednotlivé aktivity žáky vedly k vytipování příčin devastace našich lesů a k navržení možností jejich záchrany. Deváťáci se zabývali otázkou ekologické stopy, kterou člověk zanechá na planetě Zemi, a zkoumali např. spotřebu potravin, bydlení, dopravu i třídění odpadů v domácnosti. Oba programy žáky zaujaly a těšíme se na další v příštím školním roce.

KRASLICOVNÍK

Tak nakonec se nám to povedlo! U školy nám vyrostl "kraslicovník" a dokonce rovnou dva.

O jejich kráse se můžete přesvědčit na fotografiích  nebo přímo u školy.Zapojilo se Vás opravdu mnoho. Objevil se například mimoň, králík, kuřátko a spousta dalších. A těch technik, kterými se kraslice nazdobily. Nádhera! Udělejte si procházku. Myslím,že to stojí za to.

Děkuji všem za zdobení a tvoření a těším se na příští rok. Třeba vyroste "kraslicovníků" mnohem víc a letošní premiéra se stane v okolí naší školy tradicí. 

Za Rosničky,z.s. Petra Zemanová

Pomáháme životnímu prostředí - osvědčení

Milé dětiUsmívající se

Naše škola získala osvědčení za pomoc životnímu prostředí, prohlédněte si ho v příloze nebo ve škole na nástěnce školy.

Já Vám moc děkuji za vaši pilnost ve sběru baterií.Mrkající

Stránky

Subscribe to RSS - Akce školy