Žluťásci

Do třídy jsou přijímány děti od 2 let věku na základě žádosti zákonného zástupce dle kritérií.

 • třída je věkově heterogenní
 • prostorově umístěna v přízemní části budovy
 • obě třídy pracují podle stejného TVP, využívají stejné metody a formy a úzce spolupracují i v dalších aktivitách (Společné akce obou tříd, Plán exkursí a návštěv, ...).

Učitelky:

 • Kerhartová Helena
 • Víšková Tereza Dis.
 • Novotná Jaroslava

Osobní asistentka:

 • Kalinová Lenka

Rozvrh činností během dne:

06:15 – 08:45

 • přivítání, pozdravení, ranní úkol – s rodiči
 • spontánní hry – individuální, skupinové
 • jazyková chvilka
 • tělovýchovná chvilka, pohybové hry
 • komunitní kruh

08:45 – 09:15

 • hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 11:45

 • řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá dramatika
 • pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na školní zahradě

11:45 – 14:30

 • převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena + chrup, odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)

14:30 – 16:30

 • hygiena, svačina - samostatný výběr + obsluha, hry a zábavné činnosti
 • spojení tříd v 15:45 hod. u oranžásků