Závěr školního roku, vysvědčení

Blíží se závěr školního roku, zde jsou některé organizační informace.

22.6. se koná pedagogická rada. Do tohoto data je nutné mít splněno vše dle pokynů vyučujících. Pokud někdo nebude mít dostatek podkladů ke klasifikaci a opakovaně nepracoval, nevyužil podpory ze strany pedagogů, nemůže být klasifikován a bude mu stanoven termín přezkoušení. Do té doby nemá uzavřený ročník.

Všechny své věci si žáci odnesou domů, prostory školy musí být během prázdnin desinfikovány. Učebnice si žáci ponechají do září. Seznam pomůcek pro příští školní rok bude vyvěšen u každé třídy v sekci výuka.

Školní rok končí 26.6.2020. Pro vysvědčení si přijdou všichni žáci. S sebou přinesou čestné prohlášení o zdravotním stavu, budou vybaveni rouškami. Každá třída bude mít vyhrazen svůj venkovní  shromažďovací prostor, ze kterého půjde do třídy s třídní učitelkou. Odchod domů bude organizován postupně s 5min. intervaly (viz příloha).

Školní jídelna tento den pro žáky nevaří, školní družina není v provozu.

Rubrika: