Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 4.10.2012

Přítomni: p. Rázková, p. Braciníková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Plachá

Seznam třídních zástupců v jednotlivých třídách:
2. tř. p. Rázková
3. tř. p. Kárníková
4. tř. p. Hanslová
5. tř. p. Laub
6. tř. p. Braciníková
7. tř. p. Hyksová
9. tř. p. Hanslová

z 1. a 8. třídy nemáme žádného zástupce

Odsouhlasena výše rodičovského příspěvku na každého žáka 200,- Kč - byly vyhotoveny lístky pro děti – seznámení s výší příspěvku a žádostí o podporu sdružení ROSA 1 ze strany rodičů (alespoň z těch tříd, kde nám chybí zástupce třídy)

Paní Tesařová skončí s funkcí pokladníka ke dni 31.12.2012, neboť ve škole již nemá žádné dítě. Do funkce nového pokladníka byla navržena a zároveň odhlasována paní Braciníková.

Seznámení s množstvím domácích úkolů a povinností v jednotlivých třídách, bude dále projednáváno.

Termín příští schůzky: 22.11.2012 v 16.30hod. ve školní jídelně
Budeme se těšit na další členy sdružení.

Zapsala dne 5.10.2012 Iveta Plachá