Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 16. 5. 2012

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Braciníková, p. Kárníková, p. Plachá

Projednávání příprav dětského dne: 26.5.2012 ve 14 hod. na školním hřišti

  • Příprava soutěží
  • Zajištění odměn
  • Zajistit dovoz DJ Šimka
  • Vyhotovení plakátů – jejich vyvěšení, vyhlášení rozhlasem
  • Zajistit občerstvení
  • Domluvit spolupráci hasičů

Zapsala dne 17.5.2012 Iveta Plachá