Začátek

Pamatujete si ještě, jak to začalo? Sešli jsme se ve třídě. Byli tam mamka s taťkou, bráškové a sestřičky, možná i babička nebo děda. S někým jsme se znali, někoho viděli poprvé. Nevěděli jsme, co nás přesně čeká. Začátky nejsou snadné. Dobrý start je ale důležitý. Pokud se společně budeme cítit dobře, pokud budeme chodit do naší třídy s úsměvem na tváři, půjde všechno lépe – učení i chování. Není to snadný úkol. Již více než dva měsíce společně pracujeme, učíme se spolu komunikovat, řešit problémy, dodržovat pravidla, která jsme si stanovili. I když jsme udělali velký kus práce, pořád jsme vlastně na začátku společné cesty.

První týden v listopadu nás v našem začátku přijely podpořit lektorky primární prevence z pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí s adaptačním programem pro nově utvořené kolektivy. Spolupracovat, všímat si pocitů druhých, dozvědět se o ostatních něco více, nabídnout svoji pomoc, vyslechnout si ocenění a sám ocenit – to si prvňáci vyzkoušeli během tříhodinového bloku aktivit šitých na míru, programu s názvem Začátek. Prvky osobnostní a sociální výchovy byly propojeny aktivitami pohybovými i výtvarnými. Vytvořený pestrobarevný ostrov kouzelných zvířátek jsme využili hned druhý den při matematice. Bylo vidět, že žáci jsou na svůj výtvor pyšní. Děti si práci užily a program hodnotily kladně.

Michaela Pavlíková