Za Masarykem do Chrudimi

Školní rok pokračuje ve znamení oslav výročí vzniku Československa. Tentokrát jsme se přenesli do dob první republiky během besedy o Masarykovi, kterou si pro druháky a třeťáky připravila paní knihovnice Marcela Fidlerová. Nechyběla práce s textem, zajímavé momenty z Masarykova života ani pravá prvorepubliková rozcvička. Na závěr nám pan prezident prostřednictvím rozhlasu připomněl pravidla slušného chování, která platí dnes stejně, jako platila před sto lety.

Více o celé exkurzi zaznamenali druháci a třeťáci následovně:

Jeli jsme autobusem do Chrudimi a šli jsme do knihovny. Tam nám četli pověsti. Povídali jsme si o T. G. Masarykovi. A četli jsme si tam knížky. Viděli jsme sochu T. G. Masaryka.

Vanda Hanusová, 2. třída

Když jsme šli do knihovny, tak jsem se moc těšil. Jeli jsme autobusem. Slyšeli jsme pověst O ďáblovi. V knihovně paní četla o T. G. Masarykovi. Při cestě zpět jsme navštívili jeho pomník.

Radim Jirsák, 2. třída

V úterý 20. listopadu jsme společně se třeťáky, paní učitelkou Tichou a paní učitelkou Pavlíkovou vyjeli na exkurzi do knihovny do Chrudimi. U školy jsme nastoupili do autobusu, který nás pohodlně dopravil do cíle. V knihovně nám paní vyprávěla o životě T. G. Masaryka. Mohli jsme si prohlédnout předměty z první republiky – brýle, žehličku. Proběhla dokonce i módní přehlídka v kloboucích. Pak přišla na řadu i chvilka v dětském oddělení knihovny. Zaujali mě knížky o Star Wars. Cestou na autobus jsme si koupili mlsky a u divadla jsme se zastavili u sochy T. G. Masaryka. A pak hurá do školy na oběd. Výlet se mi moc líbil.

Matěj Durdil, 2. třída

Sraz u školy byl v 7:20 hodin. Jeli jsme autobusem. V Chrudimi jsme vystoupili a potom jsme šli do knihovny. Tam jsme si mohli číst knížky.

Šimon Saivera, 2. třída

Bavilo mě chodit v knihovně. Bavilo mě, jak povídala paní učitelka a beseda o T. G. Masarykovi. Po návštěvě knihovny, jsme se vydali na nákup.

Adam Slavík, 2. třída

Když jsme šli do knihovny, povídali jsme si nejdřív o pověstech. V knihovně nás čekala beseda o T. G. Masarykovi. Pak jsme se vydali na cestu na autobus a na nákup. Cesta autobusem byla z Chrudimi do Chrasti, kde jsme přestoupili a jeli jsme autobusem do Rosic ke škole.

Vojtěch Halaxa, 2. třída

Ráno jsme vyjeli autobusem do knihovny v Chrudimi. Cestou nám paní učitelka vyprávěla pověsti. V knihovně jsme si četli o T. G. Masarykovi. V dětském oddělení se mi moc líbila rozkládací knížka. Cestou domů jsme se fotili u pomníku T. G. M.

Michaela Hančárová, 2. třída

Jeli jsme do knihovny a bavili jsme se o prezidentovi. Po besedě jsme si mohli číst a vystřídali jsme se s druhou skupinou. Byla i možnost si něco koupit. Potom jsem se vyfotil s Ráďou. Na zastávce jsme vyhledávali, v kolik nám jede autobus a jeli jsme zpět do školy.

Alexandr Novák, 2. třída

Beseda na téma Masaryk

Do Chrudimi jsme jeli autobusem. Cesta byla docela krátká. Když jsme dorazili, tak nám paní učitelka říkala různé městské legendy. Došli jsme do knihovny. Tam jsme si mohli prohlížet knížky. Potom jsme se přesunuli do čtenářské místnosti na besedu. Nejprve jsme měli zjistit, o kom si budeme povídat. Povídali jsme si o panu Masarykovi - dostali jsme lístečky, na kterých byly určité informace z jeho života. Potom jsme si o něm četli a říkali určité zajímavosti. Ve druhé části jsme si nejdřív zacvičili, tak jak to dělal pan Masaryk. Na konci jsme si ukazovali různé věci z té doby a poslouchali, jak zněl hlas pana Masaryka v rozhlase. Ještě jsme se stavili v obchůdcích a jeli zpátky do školy.

Václav Zrůst, 3. třída

Kromě zážitků a nových informací jsme z knihovny přivezli také čestné uznaní pro našeho spolužáka Jakuba Šulce ze 3. třídy. Jeho výtvarná práce na téma "Kamil neumí lítat" se stala součástí publikace Ze světa knih a knihoven. Kubovi gratulujeme!!!

Michaela Pavlíková a Vladimíra Tichá

Kája Kaplanová
Kája Kaplanová
Majda Komárková
Monika Mládková
Nicol Novotná
Jiřík Slavík
Jiřík Slavík
Pavel Švadlenka
Teo Vostřel
Marek Benešovský
Honzík Chmelík
Honzík Chmelík
Hana Chmelíková
David Jirsák
Rubrika: