Výuka v termínech vzdělávání pedagogického sboru

Ve dnech 24.9., 19.10. a 19.11.2018 se část pedagogického sboru účastní vzdělávacího kurzu. V tyto dny bude výuka probíhat mimo školu, pro žáky jsou připraveny vzdělávací akce v regionu (muzea, exkurze, přírodovědná túra,divadlo, hvězdárna,...). Školní jídelna a školní družina bude v běžném provozu. Díky tomuto nastavení tedy není nutné vyhlásit v uvedených termínech ředitelské volno. Podrobné info k akcím obdrží žáci písemně s předstihem.

Rubrika: