Výtvarná výchova 8

Pomůcky na Vv:

minimálně 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky, 10 malých a 10 velkých čtvrtek