Vyhlášení výsledků podzimní soutěže ve sběru papíru

Fotogalerie

Od 26. do 30. listopadu 2012 proběhla na naší škole soutěž ve sběru papíru. Celkem se jí zúčastnilo 60 žáků, kteří odevzdali 2 760 kg papíru.

Pořadí žáků:

1. místo: Tereza Rybínová z 5. třídy (347 kg)

2. místo: Natálie Laubová z 5. třídy (180 kg)

3. místo: Lukáš Poluda ze 2. třídy (122,5 kg)

Pořadí tříd:

1. místo získala 5. třída (854,5 kg,  v přepočtu na jednoho žáka je to 47,5 kg)

O využití získaných prostředků bude rozhodnuto v nejbližší době.

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji!

Milan Línek