Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna
Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 19.10. a 19.11.2018 mimořádné volno. Důvodem je cyklus seminářů pro pedagogy. Školní družina bude v provozu pro předem přihlášené žáky se zaplaceným obědem na tento den (50Kč).
Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Vyjádření rodičů do stanoveného termínu:
1. řed. volno - 63
2. řed.volno + ŠD + oběd 50Kč - 14
3. exkurze, muzeum, ..  - 15

Ostatní vyjádření nedodali.

Rubrika: