Výchovný poradce

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Vrabcová 

Školní rok 2017/2018

VÝCHOVNÝ  A KARIÉROVÝ PORADCE

Kontakt 

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

tel.: 469 666 520

Konzultační hodiny 

Pro rodiče:  čtvrtek  12.15 - 13.15 

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě 

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je dobré předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Více informací naleznete v sekcích:

Poradenství výchovné

Poradenství kariérové