Výchovný poradce - základní informace

VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCE

Školní rok 2017/2018

Výchovná poradkyně: Mgr. Zdenka Vrabcová

Kontakt:

zdenka.vrabcova@skola-rosice.net

tel.: 469 666 520

Konzultační hodiny:

Pro rodiče: čtvrtek 12.15 - 13.15

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě

Po vzájemné dohodě je možný i jiný termín, který vám bude lépe vyhovovat. Konzultaci je dobré předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.