Výchova k občanství 9

21. 2. budou kontrolovány doplněné desky včetně všech PL na VO

14. 2.  test - bankovni systém a finanční trh

17. 1. referát prezidentské volby: základní informace - kdy a jakým způsobem volby probíhají, kdo může volit a být volen, kandidáti, podrobnější infromace o přiděleném kandidátovi, republikové výsledky, výsledky z Rosic (www.info.cz)

29. 11. test vlastnictví, majetek

29. 11. vyplnit PL - případové studie dle rodinného rozpočtu

18. 10. odevzdávání úvahy na téma: Adopce dětí homosexuálními páry

DÚ na 20. 9. 2017 - dotvořit postavu týkající se naší obce