Výchova k občanství 8 + Výchova ke zdraví 8

Výuka v době mimořádného volna


Výchova ke zdraví

Zadání 9.4. 2020

Velikonoční prázdniny 9.4.-10.4.2020


Zadání 2.4. 2020

Do 9.4.2020 si žáci přečtou zápis "Podpora zdraví a její formy - zápis" (viz přílohy). Zápis si vytisknout či přepíší na papír a vloží do portfolia. Na stejné téma doplní pracovní list "Podpora zdraví a její formy PL" a pošlou mi ho emailem. 


Zadání 26.3. 2020

Do 2.4.2020 žáci vypracují pracovní list "Režim dne" (viz přílohy) a pošlou mi ho emailem.


Zadání 19.3. 2020

Do 26.3.2020 žáci vypracují referát (min. 1 list A4, Times New Roman 12, uvedou 3 zdroje informací) na téma "Koronavirus - Covid 19". Pošlou mi ho emailem. 

Referát bude obsahovat:

 

 • jak se šíří
 • jak se můžeme chránit - preventivní opatření
 • odkud se začal šířit
 • počty nakažených atd.


Zadání 12.3. 2020

Do 23.3.2020 žáci vypracují referát (min. 1 list A4, Times New Roman 12, uvedenou 3 zdroje informací)  na téma "Ochrana člověka za mimořádných událostí (živelné pohromy, terorismus, nebezpečí kolem nás atd.)".

Referát bude obsahovat:

1) informaci, co to je mimořádná událost (definice)

2) jaké různé mimořádné události máme

3) jaká je prevence vzniku mimořádných událostí

4) jaké jsou způsoby varování obyvatelstva

5) vysvětlení pojmu evakuace

6) vlastní návrh řešení v těchto situacích   

https://www.mvcr.cz/clanek/ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti.aspx - Pokud si nevíte rady, na tomto odkazu najdete příručku ke stažení, kde jsou potřebné informace k vypracování referátu.


Výchova k občanství

Případné zápisy, prosím, zapsat na papír a založit do portfolia. Referáty mi zasílejte na emailovou adresu do termínu, který bude stanoven.


Zadání 7.4. 2020

Do 9.4.2020 žáci vyhledají definice termínů a konkrétní příklady. Vypracované zadání mi pošlou emailem. Rozsah práce: 1 strana A4, Times New Roman 12, 2 zdroje informací, obrázek se do rozsahu nezapočítává).

Vyhledejte definice termínů: rasismus, xenofobie a extremismus. Ke každému pojmu najdi konkrétní příklad.


Zadání 31.3. 2020

Do 2.4.2020 se žáci podívají na video https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben-150867 a odpoví na otázky, které mi pošlou emailem.

1) Kdo byl Martin Luther King?

2) Za co a jakým způsobem bojoval? 

3) Čeho se mu podařilo dosáhnout?

4) Jak zemřel?


Zadání 24.3. 2020

Do 26.3.2020 žáci vypracují pracovní list (viz příloha) na téma "Konflikty v mezilidských vztazích" a vyplněný pošlou na můj email.


Zadání 17.3. 2020

Do 19.3.2020 žáci vypracují referát (min. 1 list A4, Times New Roman 12) a pošlou mi ho emailem. Nastudují si příběh Terryho Foxe (viz. https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-terry-fox-zacal-svuj-maraton-nadeje-151847) a odpoví na otázky. 

Zadání práce:

1)

 • Jak na tebe video zapůsobilo?
 • Jaké vlastnosti pomohly Terrymu k tomu, aby se stal nejlepším sportovcem a basketbalistou ve škole?
 • Jak Terrymu bylo, když začal s maratonem a nikdo ho nepodporoval?
 • Co by se stalo, kdyby Terry nebyl tak silný?
 • Co nakonec Terry dokázal?
 • Znáte nějaký podobný příběh?
 • Jak jste na tom vy s Vaší vůlí?
 • Co má podobného Terry s hrdinou s příběhu Síla vůle z minulé hodiny?
 • Proč je důležité klást si v životě cíle?

2) 

Vzpomeň si na svůj osobní zážitek, kdy jsi dosáhl nějakého cíle, byť malého (jízda na kole, příprava jednoduchého jídla, hra na hudební nástroj, apod.). Napiš vyprávění o překážkách, které jsi musel překonat a vlastnostech, které ti pomohly dosáhnout cíle.

 

Prosím o dodržení termínu a rozsahu práce!Zápisy
 

Vůle = cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě stanoveného cíle, vede k překonání překážek a uskutečňování záměrů.

Pevná vůle = jsme schopni dosáhnout požadovaného cíle bez problémů.

Cíle:

Krátkodobé – dostat dobrou známku z písemky

Dlouhodobé – dostanu se na vysněnou SŠ