Výchova k občanství 8

16. 1. kdo dosud nesplnil, má možnost přinést aktuaity

16. 1. referát prezidentské volby: základní informace - kdy a jakým způsobem volby probíhají, kdo může volit a být volen, kandidáti, výsledky, výsledky z Rosic (www.info.cz)

10. 10. test vývojové fáze člověka