Výchova k občanství 8

Výchova k občanství  - distanční výuka -19.10.- 23.10. 2020

Do 23.10.2020 vypracujte pracovní list "Sebepoznání  PL" a pošlete mi vypracované otázky emailem ke kontrole. Zadání (PL) najdete na Teams - 8. třída - Výchova k občanství - Soubory. Budu hodnotit :)