Výchova k občanství 7

Výchova k občanství  - distanční výuka 5.11. 2020

Tento týden (do 5.11.2020) se podívejte na zajímavý příběh o dívce a odpovězte na otázky k videu (pošlete emailem).

Otázky:
1) Kolik je dívce let?
2) Jak se jmenuje?
3) Jakou školu chce vystudovat?
4) Zamyslete se, jak může dosažené vzdělání, kulturní prostředí a životní
hodnoty ovlivnit kvalitu života?


https://www.jsns.cz/lekce/404119-miruna#film
(Na stránce klikněte na Přehrát film, tabulku s upozorněním zavřete křížkem =
bezproblémové přehrání videa :)Výchova k občanství  - distanční výuka -19.10.- 23.10. 2020

Do 23.10.2020 si vytiskněte pracovní list "Tolerance" (můžete i přepsat) a nalepte do sešitu. Zadání (PL) najdete na Teams - 7. třída - Výchova k občanství - Soubory. Pracovní list doplňte. Po návratu do školy budu kontrolovat.

- Podívejte se na video níže a vypracujte otázky. Odpovědi mi pošlete emailem nejpozději 23.10.2020.
(popř. zadejte https://edu.ceskatelevize.cz/hledani?q=nevidomost a klidněte na video)

Otázky k videu:
1) Jak se nazývá škola, kde se učí nevidomé děti?
2) Jak se jmenuje písmo, které používají nevidomí lidé?
3)  K zaznamenávání tohoto písma slouží stroj, jehož název je...?
4) Jsi vůči ostatním lidem tolerantní? 

Výchova k občanství - zadání prácUsmívající se

 

Napište referát na památné a zajímavé místo v České republice. Rozsah na 1 stranu A4.

Odevzdejte nejpozději 19.10.2020 (můžete poslat emailem dříve).

 Pozor změna: z důvodu trvání distanční výuky mi všichni odevzdají práci emailem 19.10.2020.

Hezký denTest 8.10.2020 - kultura, kult. akce a instituce.


 
Tělesná výchova 7
Dívky a chlapci
LISTOPAD
Pobyt v přírodě na čerstvém vzduchu, jízda na kole, pěší turistika a hluboký
předklon - viz ukázkové video - https://www.youtube.com/watch?v=qp6bbAExDo0.
Dodržujte pitný režim, jezte hodně ovoce a zeleniny a hodně se smějte :)

 

ŘÍJEN

Pokud za pěkného počasí vyjedete na kole, dodržujte cyklistické bezpečnostní desatero:

https://www.leaderfox.cz/cs/content/show-alias/cyklisticke-bezpecnostni-desatero
Zároveň dodržujte hygienické desatero při infekční epidemii:
https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/b7d481a27a4e93b